Ichtegemse partijen zijn het oneens over toekomst van de Torhoutse kraamkliniek

De motie die CD&V Ichtegem indiende om de Torhoutse kraamkliniek te behouden, kreeg op de gemeenteraad alleen de steun van Patrik Wellekens van Vlaams Belang. De andere partijen keurden het pleidooi af.

© Foto Coghe

“De CD&V-motie is duidelijk ingegeven vanuit emotionele motieven, op vraag van hun collega’s uit Torhout”, weet schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Maar als we de zaken objectief bekijken, in het belang van een verbeterde zorg over alle diensten heen, moeten we vaststellen dat de studie duidelijk is. Een leefbare materniteit kan maar met minstens 550 geboorten per jaar en in feite is 900 geboorten optimaal. Torhout zit ongeveer op 450. Als we de zorg willen versterken, zullen we moeten aanvaarden dat reorganisaties nodig zijn. Het ziekenhuis van Torhout heeft zich bovendien, door die nood aan reorganisatie, zelf ingeschreven in het netwerk van AZ Delta Roeselare. CD&V en Vlaams Belang verwijzen naar besparingen, maar niemand heeft er iets aan dat ziekenhuizen met verlies draaien. Dat is ten koste van de patiënt en van diens factuur.”

Werkbare jobs

Ook Nadine Vanhee (Liberaal 2018), als hoofdverpleegkundige in AZ Damiaan in Oostende, een ervaringsdeskundige reageerde tijdens de gemeenteraad op de motie van de CD&V. “Ik ben blij in de motie te lezen dat CD&V de onderzoeksstudie niet in twijfel trekt. Ik stelde de vraag of zij weet hebben hoe het eraan toe gaat op de andere diensten binnen de zorgsector (denk maar aan de geriatrie en de heelkundige afdelingen). Het verbaast mij hoe rigide CD&V naar zorg kijkt. De zorgzwaarte en de werkdruk binnen de zorg is de laatste jaren enorm toegenomen. Een op de 20 medewerkers zit thuis met een burn-out. In de zorgsector zou dit cijfer nog hoger liggen. Ik dacht dat investeren in gezonde en werkbare jobs nochtans een standpunt is van de CD&V”, stelt Nadine Vanhee nog.

De eventuele sluiting van de materniteit in Torhout zorgt volgens haar inderdaad voor een beetje verlies aan comfort, maar heeft ook voordelen: “We streven echter naar efficiënte zorg, maatschappelijke verbetering en door die kostenbesparing zal men kunnen inzetten op een betere bezetting van verpleegkundigen op andere en drukkere diensten. In de brief die door de CD&V werd voorgesteld is sprake van een ‘wens tot basiszorg’. Een vroedvrouw volgt een bacheloropleiding van vier jaar. Daarin wordt meer dan alleen basiszorg aangeleerd. Vandaag worden ze ingezet op andere diensten waar ze niet voor zijn opgeleid of krijgen ze patiënten op hun dienst die thuis horen op een andere afdeling”, vervolgt Nadine Vanhee.

Heroriëntering zorg

Intussen is er een nieuwe studie klaar van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) die stelt dat verpleegkundigen in Vlaanderen zorgen voor 9,4 patiënten. De internationaal aanvaarde norm zou ten hoogste 8 zijn. “Binnen de vijf jaar zijn er 5.500 extra krachten nodig. Er is dus dringend nood aan heroriëntering van de zorg in de verschillende disciplines. We moeten trots zijn dat er nog een campus in Torhout is, laat ons dus inzetten op de zorg die er nog kan worden geboden en vooral ook op het welzijn van de medewerkers en de tevredenheid van de patiënten”, besluit Nadine Vanhee.

“De sluiting van de materniteiten is een federale materie”, pikt Ann Deseintebein (SP.A) in. “Dergelijke beslissingen worden buiten de gemeenteraad genomen en zelf hebben we daarvoor geen beslissingsbevoegdheid. Zowel CD&V als Open VLD zaten de voorbije jaren in de federale regering en in de Vlaamse regering. Ik vind dan ook dat de lokale CD&V-afdelingen zich in de eerste plaats moeten richten tot hun ministers in Brussel want zij zijn mee verantwoordelijk voor deze beslissing. Blijkbaar hebben CD&V en Open VLD ook een verschillende mening betreffende het sluiten van materniteiten en dat was duidelijk te horen in de gemeenteraad. De discussie moet dus in Brussel gevoerd worden en daarom heb ik mij uitdrukkelijk onthouden bij de stemming.”

Emotionele gebeurtenis

Patrik Wellekens (Vlaams Belang) daarentegen steunde de motie wel. “Een bevalling is een emotionele gebeurtenis, niet alleen voor de ouders, maar ook voor grootouders, kennissen en vrienden. Als je in een straal van enkele kilometers van je huis kan bevallen, valt dat allemaal mee, maar voor onze regio moet je, als de kraamkliniek in Torhout verdwijnt, naar Oostende, Brugge of Roeselare, al snel een redelijke afstand. Ik ben het er niet mee eens dat men met te weinig bevallingen geen materniteit kan openhouden en dat het personeel daarvoor niet kan of mag worden ingezet op andere afdelingen. Het alternatief voor die verpleegkundigen is mee verhuizen met de materniteit of bijscholen. Dat men zich in deze materie niet zou mogen laten leiden door emoties vind ik ook al niet terecht.”

Teleurstelling

“Wij willen als gemeente het signaal geven dat kwalitatieve gezondheidszorg dichtbij belangrijk is”, reageert Frederiek Vermeulen (CD&V) teleurgesteld op het afwijzen van de motie. “Dat Liberaal 2018 net als Maggie De Block (VLD) de gezondheidszorg wil afbouwen, verbaast me niet, maar dat W.I.T. vindt dat Ichtegemnaren niet meer terecht moeten kunnen in de materniteit van Torhout is een grote teleurstelling.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.