Els Cokelaere kan heel wat vertellen over de geschiedenis van de groep. Ze is lid sinds 1995. Ze was bestuurslid en later secretaris en volgde in 1999 haar zus op in het bestuur van KLJ gewest Menen. Vanuit dit gewestbestuur maakte ze ook deel uit van het provinciale bestuur. In 2008 nam ze afscheid van een goed draaiende groep. Sindsdien is ze volwassen begeleider en steunpilaar voor alle bestuursleden.
...

Els Cokelaere kan heel wat vertellen over de geschiedenis van de groep. Ze is lid sinds 1995. Ze was bestuurslid en later secretaris en volgde in 1999 haar zus op in het bestuur van KLJ gewest Menen. Vanuit dit gewestbestuur maakte ze ook deel uit van het provinciale bestuur. In 2008 nam ze afscheid van een goed draaiende groep. Sindsdien is ze volwassen begeleider en steunpilaar voor alle bestuursleden."KLJ ontstond in 1929. De toenmalige Boerenbond en Boerinnenbond vonden het nodig dat er, naast de volwassenwerking, ook een werking voor jonge boeren en boerinnen kwam. Kort daarop werd BJB Ledegem opgestart", vertelt Els.BJB stond voor BoerenJeugdBond. "De vereniging bestond destijds vooral uit jongeren uit de land- en tuinbouwsector. De activiteitenkalender van toen hield daar bewust rekening mee. Op de agenda stonden vooral allerlei informatie- en vormingsactiviteiten die verband hielden met deze sector."Later werd ook ontspanning belangrijker en ontstond sportfeestwerking met onder andere 'piramidebouw' en volksdansen."Door de sterke daling van het aantal land- en tuinbouwers drong zich in de jaren 60 een verruiming van de doelgroep en werking op", gaat Els verder.Deze verruiming leidde in 1965 tot een naamsverandering. De BJB werd KLJ, Katholieke Landelijke Jeugd. Toen werd er ook werk gemaakt van de versmelting van de KLJ jongens en meisjes tot een gemengde KLJ beweging."In de jaren 70 zijn de afdelingen Ledegem en Dadizele, die opgericht werden in 1953, samengesmolten tot KLJ Lederolzele (Ledegem, Rollegem-Kapelle en Dadizele). De groep groeide ondertussen uit tot een klassieke jeugdbeweging voor 16-plussers waar iedereen welkom was."Tien jaar geleden vierde men nog onder de naam KLJ Lederolzele, maar ondertussen spreekt men wel terug van KLJ Ledegem. Ze hebben hun lokaal in de St.-Elooiswinkelstraat.Saïda Dupulthys is ondertussen voorzitter van de Ledegemse groep. Ze is al een vijftal jaar bestuurslid en start binnenkort haar tweede jaar als voorzitter."KLJ is een groep waar jongeren, 16-plussers, zich thuis voelen. Waar er een aangename groepssfeer heerst en waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is een groep waar nieuwe mensen elkaar leren kennen. Daar er minder en minder land- en tuinbouwers zijn, kan iedereen bij ons terecht, maar het landelijke karakter blijft nog steeds behouden."Het bestuur bestaat, naast Saïda, verder uit Sil Bekaert, Florine Vanhoutte, Liesbeth Denturck, Jordy Vandenbroucke, Michiel Leenknegt en Jonathan Meeuws. "We komen om de twee weken samen aan ons lokaal. Naast eigen evenementen gaan we af en toe naar een film, of toneel. We proberen ook andere KLJ groepen uit de streek te ontmoeten", geeft Saïda nog mee.KLJ Ledegem blijft een sterke groep met een 50- à 60-tal leden.Het feestprogramma spreidt zich over drie dagen. Op vrijdag 27 september is er vanaf 17.30 uur in de Samenkomst een grote groenten- en fruitkaarting.Het hoogtepunt van de viering is op zaterdag 28 september vanaf 20 uur in De Samenkomst: een hypnoseshow met Patrick Pickart. Kaarten kosten 8 euro. Gezien de aard van deze show zullen de deuren pas geopend worden om 19 uur.Op zondag 29 september start men met een eucharistieviering in de Basiliek in Dadizele, waar Dirk Decuypere, de nationale proost afkomstig uit Dadizele, zijn laatste viering zal hebben als proost van de KLJ. Aansluitend, vanaf 13 uur, is er een ribbetjesfestijn in De Samenkomst. Kaarten kosten 16 euro. Kinderen betalen 8 euro. (LDE)