En ook de gehuldigde huwelijksjubilarissen mochten samen met de bestuursleden op de foto. Meer info over de lokale werking van Neos vind je op de website.

(HV)

En ook de gehuldigde huwelijksjubilarissen mochten samen met de bestuursleden op de foto. Meer info over de lokale werking van Neos vind je op de website.(HV)