17 jaar stelde Georges Dujardin zich als hulppriester ten dienste van de federatie Sint-Paulus. Georges Dujardin werd geboren op 4 september 1936 in Oud-Turnhout als oudste in een gezin van 5 kind...

17 jaar stelde Georges Dujardin zich als hulppriester ten dienste van de federatie Sint-Paulus. Georges Dujardin werd geboren op 4 september 1936 in Oud-Turnhout als oudste in een gezin van 5 kinderen. "Ik heb altijd het voorbeeld moeten geven", zei Georges tijdens zijn woord van afscheid. "Vader werd uitgestuurd door een verffabriek uit Menen om daar in Oud-Turnhout een bijhuis te leiden. Moeder was huishoudster. In 1945 zijn we teruggekeerd naar de Barakken in Menen. Toen zeiden ze "Doar wunt e 't wodde". Toen ik me in de Madonna vestigde, kreeg ik hetzelfde commentaar te horen", kreeg Georges de lachers op zijn hand.Georges dankte ieder die met hem de afgelopen jaren een deel van de weg hebben bewandeld. Georges Dujardin werd benoemd tot meewerkend priester in het woonzorgcentrum "De Groene Verte" in Merkem. Van de federatie kreeg hij een stuk steen met de gebeitelde tekst "Ruimte voor het onverwachte". Het zal een bijzondere plaats krijgen in zijn kamer 24.(PCO)