"Dit is evenwel een momentopname en mag geen aanleiding vormen om de aandacht te laten verslappen. Meer dan ooit zal er worden aangedrongen op het strikt naleven van de regels die eerder binnen het woonzorgcentrum werden afgesproken. Bezoek gebeurt in de bistro, de bezoek...

"Dit is evenwel een momentopname en mag geen aanleiding vormen om de aandacht te laten verslappen. Meer dan ooit zal er worden aangedrongen op het strikt naleven van de regels die eerder binnen het woonzorgcentrum werden afgesproken. Bezoek gebeurt in de bistro, de bezoekers dragen een mondmasker en er staat een plexiglas. Bezoek op de kamer kan enkel in een palliatieve situatie. Geen leuk gegeven, daar zijn we ons van bewust. Maar het is volgens ons de beste manier om het virus buiten te houden", zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen)."We blijven ook in de toekomst inzetten op preventief testen. Elke bewoner die symptomen vertoont, wordt onmiddellijk getest. Elke nieuwe bewoner ondergaat een Covid-19-screening en blijft in afwachting van het resultaat op kamer. Bij het personeel zetten we in op cyclische speekseltesten. Via het labo van het Jan Yperman Ziekenhuis worden wekelijks speekselstalen van 40 personeelsleden getest. De stalen worden in het labo per 20 gegroepeerd en de totaliteit wordt getest. Indien de groep negatief is, zijn ook de 20 stalen die er deel van uitmaken negatief. Indien de groep positief is, wordt elk staal afzonderlijk onderzocht om het positief staal te detecteren. Op die manier wordt het aantal individuele screenings beperkt en gaan we zuinig om met testmateriaal", aldus nog de schepen. (AHP)