Het was directeur Guy Rabaut die de reden daaromtrent toelichtte. "Huize Godtschalck klinkt nogal oubollig en is van de vorige eeuw", aldus de directeur. "Zonder het respect en de h...

Het was directeur Guy Rabaut die de reden daaromtrent toelichtte. "Huize Godtschalck klinkt nogal oubollig en is van de vorige eeuw", aldus de directeur. "Zonder het respect en de historische link te willen verbreken vonden we dat het toch tijd werd om alles in een nieuw kleedje te steken en te kiezen voor nieuwe naam, logo en website. De taak die we hebben, omvat meer dan alleen kinderen opvangen en daarom kiezen voor de nieuwe naam De Loods. Het heeft een dubbele betekenis: een loods is een persoon die bij schepen aan boord komt om hen bij te staan bij het bevaren van moeilijke en onvoorspelbare wateren. Wij willen in die zin tijdelijk een loods zijn voor jongeren. Een loods kan ook verwijzen naar een schuilplaats, een onderdak en dat is wat wij met ons gebouw willen doen: een tijdelijk onderkomen zijn op een neutrale plaats waar kinderen de nodige rust en stabiliteit vinden. (EF - foto EF)