Het was directeur Guy Rabaut die de reden daaromtrent toelichtte. "Huize Godtschalck klinkt nogal oubollig en is van de vorige eeuw", aldus de directeur. "Zonder het respect en de h...