De open brief werd opgesteld door Huisartsen Westhoek, Eerstelijnszone Westhoek (ELZ) en het Jan Yperman Ziekenhuis en komt er naar aanleiding van het stijgende aantal besmettingen in West-Vlaanderen en de Westhoek. In de eerste plaats roepen ze op om de kalmte te bewaren. "Wij ondervinden dat de agressiviteit van het virus momenteel wat is afgenomen en zijn voorzichtig hoopvol: de sterfte lijkt kleiner, de paniek mag plaatsmaken voor gezond West-Vlaams verstand", klinkt het.

Hoogrisicopatiënten

De zorgverleners leggen in de brief uit wat het verschil is tussen laagrisicopatiënten en hoogrisicopatiënten en benadrukt dat testen enkel nuttig zijn voor hoogrisicopatiënten. "Wat wij wel actief promoten, is dat werkgevers, scholen en directies groepstesten via speeksel aanbieden aan hun werknemers, kinderen of bewoners", aldus de open brief.

De tekst eindigt met geruststellende woorden. "Het leven gaat voort, het leven moet voortgaan. Wij hebben het recht, zelfs de plicht, als sociale, empathische wezens ons leven te leiden. Wij, artsen en ziekenhuis, gunnen jullie dit van harte", besluit de brief.

Zie hieronder de volledige open brief:

Aan de inwoners van de Eerstelijnszone Westhoek


Lieve mensen,


De huisartsen van uw regio strijden hand in hand met het Jan Yperman Ziekenhuis tegen de pandemie die ons teistert. Wij ondervinden dat de agressiviteit van het virus momenteel wat is afgenomen en zijn voorzichtig hoopvol: de sterfte lijkt kleiner, de paniek mag plaatsmaken voor gezond West-Vlaams verstand.


Afstand houden en met zeep de handen wassen blijft de gouden standaard. Alle andere raadgevingen en adviezen spruiten voort uit die twee gouden regels, hoe ingewikkeld sommige maatregelen ook schijnen.


Alleen als je langer dan 15 minuten dicht bij een besmet persoon vertoeft, ben je een hoogrisicopatiënt, en is een test nuttig. In alle andere situaties, de zogenaamd laagrisicosituaties, is een test overbodig, niet nuttig en zelfs contraproductief, omdat dit de zorg voor echt zieke mensen vertraagt.


Iemand die symptomen heeft, met bovendien een positieve test, is een zogenaamde index-patiënt, en moet uiteraard in isolatie blijven, voor minstens zeven dagen en tot er minstens 3 dagen geen symptomen meer zijn. Wie met die persoon lichamelijk contact heeft gehad en/of de afstandsregel van 1,5 meter niet kon volgen wordt beschouwd als hoogrisicopatiënt. Die wordt, na overleg met de huisarts, best getest en moet onverbiddelijk in quarantaine voor veertien dagen. Een negatieve test op dag negen na het contact kan een geruststelling zijn en 'vrijlating' betekenen op dag 10.


Jonge kinderen zijn vaak niet ziek en maken niet veel andere mensen ziek. Aan hen wordt niet gevraagd een mondmasker te dragen. In de lagere school houdt de leerkracht afstand (geeft vooraan in de klas les op voldoende afstand), zo is de leerkracht ook optimaal verstaanbaar. Als dat niet mogelijk is (bv. individuele uitleg) draagt de leerkracht een mondmasker.


In de middelbare school dragen leerlingen en leerkrachten wel een mondmasker behalve tijdens pauzes in openlucht en tijdens sport op school. De actueel geldende regels van Sciensano worden hierbij gevolgd.


Testen hoeft alleen als de regels dit vereisen. Mogelijke teststrategieën worden best goed afgestemd met de betrokken artsen (huisarts, CLB-arts, arbeidsgeneeskundige dienst, ziekenhuisarts) om samen te beoordelen welke de noodzaak is en of het beoogde doel wordt bereikt. Deze artsen kunnen u alle noden en stappen perfect uitleggen en staan allen voortdurend met elkaar in verbinding. Op school zal de CLB-arts interpreteren of uw kind al dan niet nauw contact had met een positieve medeleerling. Op het werk zal de arbeidsgeneesheer nagaan of een test en quarantaine nodig zijn.


Wat wij wel actief promoten, is dat werkgevers, scholen en directies groepstesten via speeksel aanbieden aan hun werknemers, kinderen of bewoners. Zo kan men zich proactief, dit wil zeggen vóór de ziekte kan toeslaan, een beeld vormen van de viruscirculatie in het bedrijf, de school of de instelling, en kan men de preventieve maatregelen verscherpen of aanpassen aan de hand van de meting van de virushoeveelheid in de populatie. Om dit betaalbaar te houden worden die tests aanbevolen in steekproeven, maar wel in een vrij hoog tempo, bv wekelijks.


Deze tekst heeft de ambitie dat u gerust het hoofd koel kan houden, en het hart warm.

Warm voor uw medemens, empathisch en dichtbij, ondanks de afstandsregels...


Het leven gaat voort, het leven moet voortgaan. Wij hebben het recht, zelfs de plicht, als sociale, empathische wezens ons leven te leiden.


Wij, artsen en ziekenhuis, gunnen jullie dit van harte.


De voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de huisartsen van de Westhoek

De voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Eerstelijnszone Westhoek

De directie en de artsen van het Jan Yperman Ziekenhuis

De open brief werd opgesteld door Huisartsen Westhoek, Eerstelijnszone Westhoek (ELZ) en het Jan Yperman Ziekenhuis en komt er naar aanleiding van het stijgende aantal besmettingen in West-Vlaanderen en de Westhoek. In de eerste plaats roepen ze op om de kalmte te bewaren. "Wij ondervinden dat de agressiviteit van het virus momenteel wat is afgenomen en zijn voorzichtig hoopvol: de sterfte lijkt kleiner, de paniek mag plaatsmaken voor gezond West-Vlaams verstand", klinkt het.De zorgverleners leggen in de brief uit wat het verschil is tussen laagrisicopatiënten en hoogrisicopatiënten en benadrukt dat testen enkel nuttig zijn voor hoogrisicopatiënten. "Wat wij wel actief promoten, is dat werkgevers, scholen en directies groepstesten via speeksel aanbieden aan hun werknemers, kinderen of bewoners", aldus de open brief.De tekst eindigt met geruststellende woorden. "Het leven gaat voort, het leven moet voortgaan. Wij hebben het recht, zelfs de plicht, als sociale, empathische wezens ons leven te leiden. Wij, artsen en ziekenhuis, gunnen jullie dit van harte", besluit de brief.Zie hieronder de volledige open brief: