Het had wat voeten in de aarde, maar minister Wouter Beke zette maandag uiteindelijk - onder meer na wat druk van burgemeesters, onder wie ook de Roeselaarse burgervader Kris Declercq - het licht op groen voor de lokale contacttracing. En daarin spelen de huisartsen ook een cruciale rol.
...

Het had wat voeten in de aarde, maar minister Wouter Beke zette maandag uiteindelijk - onder meer na wat druk van burgemeesters, onder wie ook de Roeselaarse burgervader Kris Declercq - het licht op groen voor de lokale contacttracing. En daarin spelen de huisartsen ook een cruciale rol.Justin Gouhie, die ook bestuurslid is van de huisartsenkring Midden-West-Vlaanderen, treedt straks op als medisch expert binnen de eerstelijnszone. De huisartsenkring telt zowat 130 leden en die kregen de jongste maanden heel wat op hun boterham. "In de eerste golf was het erg druk, dat spreekt voor zich. Maar toen was er ook een totale lockdown en hebben we veel mensen na telefonisch contact doorgestuurd naar de pretriageposten. Sinds begin juli wilden we ons als huisartsenkring al voorbereiden op de tweede golf. In functie daarvan hebben we ook al twee extra mensen aangeworven om het bijkomende werk allemaal de baas te kunnen. Want in deze coronacrisis wordt veel in onze richting gekeken. En dat is niet onlogisch, want wij kennen onze patiënten en hun familiale situatie."Zelf is Justin Gouhie (35) - afkomstig uit Menen - al zeven jaar huisarts in Roeselare en ging hij met dokter Julie Deleersnyder de associatie aan tot huisartsenpraktijk Roobaert in de Honzebroekstraat. In hun praktijk test men momenteel haast dagelijks mensen op corona. "Vaak zijn dat hoogrisicopatiënten, die veel in contact zijn gekomen met iemand die positief is getest. We worden ook nog telefonisch gecontacteerd. Dan maken we een inschatting. Zijn er weinig symptomen, dan laten we de mensen een afspraak maken met het triagecentrum op AZ Delta. Schatten we de kans op besmetting hoog in, dan doen wij onmiddellijk hier de test. Op afspraak en we zorgen er uiteraard voor dat de patiënt niet in contact komt met andere mensen. Het is nu zo dat we vooral jongere mensen over de vloer krijgen. Die vertonen vaak ook niet veel symptomen, maar het blijft belangrijk om ze in quarantaine te kunnen plaatsen."Roeselare blijft in West-Vlaanderen ook de stad die het zwaarst getroffen blijkt. "Dat klopt, maar een verklaring heb ik daar niet voor. Het percentage is ook stabiel en beheersbaar en als we de besmettingen bekijken, zien we er vaak geen verbanden in. Het gaat om mensen die besmet zijn binnen het gezin. Maar ook jonge mensen die het opliepen via het werk. Verder ook nog enkele rusthuisbewoners."Nu men lokaal ook de beschikking zal krijgen over de individuele gegevens, kan een versnelling hoger geschakeld worden. "Eerst en vooral benadrukken we dat de gegevens enkel door artsen bekeken worden. Wij zijn sowieso gebonden door ons beroepsgeheim, de privacy is gegarandeerd. Het zijn ook de huisartsen die in eerste instantie melding maken van de positieve gevallen. Omdat we nu lokaal onmiddellijk over de gegevens kunnen beschikken, zullen die mensen ook sneller gecontacteerd worden. Het zijn de 'case managers', een groep artsen op rust (zie kader hiernaast), die de telefoontjes naar de mensen zullen plegen. Daarvoor worden ze op voorhand al gebrieft door de betrokken huisarts, die zijn patiënt uiteraard het best kent. Omdat het gebeurt door mensen van hier, hopen we niet alleen sneller te kunnen handelen. We hopen ook dat de mensen meer open zijn over de contacten die ze hadden." Eind deze week worden de laatste (praktische) puntjes op de i gezet.