Huis van het Kind zoekt een derde brugfiguur

In het kader van het project Waregem-Anzegem tegen gezinsarmoede wordt er binnenkort een nieuwe brugfiguur aangeworven door het Huis van het Kind. Deze nog aan te werven persoon zal het team van de actieve brugfiguren Debby Deklerck en Lynn Sobrie versterken.

Het project werd samen met Anzegem ingediend met als doel om verder in te zetten op de bestrijding van kinderarmoede. “Om kinderarmoede nog meer te vermijden in de toekomst zal het aantal brugfiguren dus uitgebreid worden van 2 naar 3”, zegt schepen en OCMW-voorzitter Joost Kerkhove (CD&V). “Het subsidiebedrag bedraagt dit jaar 8.333 euro, voor volgend jaar 50.000 euro en in 2020 nog eens 30.000 euro“, gaat hij verder.

“De brugfiguren zijn een zeer gewaardeerde en nuttige schakel tussen leerlingen, ouders en scholen of leerkrachten”, vertelt Waregems schepen Jo Neirynck (CD&V). “De ontmoetingen tussen kwetsbare gezinnen en brugfiguren liggen op ondersteuning in het dagelijkse leven en het schoolgebeuren. De brugfiguur staat open voor alle mogelijke ondersteuningsvragen en zoekt samen met het gezin naar het meest passende antwoord.”

Een brugfiguur biedt hulp bij concrete problemen zoals bijvoorbeeld de aankoop van schoolgerief of ouders de weg tonen naar externe instanties zoals het CLB. “Ondertussen zijn er al meer dan 100 leerlingen die dankzij dit systeem een duwtje in de rug krijgen”, besluit de Schepen van Onderwijs en Gelijke Kansen. (PNW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.