In het beleidsprogramma staat dus een ambitieuze visie omschreven voor de bouw van het nieuwe huis van de vrije tijd. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om een hedendaags, duurzaam en toekomstgericht concept uit te werken, waarbij diverse functies in elkaar worden geïntegreerd.
...

In het beleidsprogramma staat dus een ambitieuze visie omschreven voor de bouw van het nieuwe huis van de vrije tijd. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om een hedendaags, duurzaam en toekomstgericht concept uit te werken, waarbij diverse functies in elkaar worden geïntegreerd. "Een grondige voorafgaande denkoefening is dan ook voor een dergelijk project aangewezen. Om deze denkoefening vorm te geven, werd een denkgroep samengesteld met personeelsleden uit diverse gemeentelijke diensten en ikzelf als bevoegd schepen", zegt Trui Lambrecht. "Aanvullend werden er twee externen uitgenodigd voor de meerwaarde die hun expertise kan hebben voor dit toch wel specifieke project. Nele Provoost is coördinator van de projectvereniging Bie, die inzet op erfgoed en cultuur. Zij is vertrouwd met de bibliotheekwerking en cultuur in het algemeen. David Vandecasteele is coördinator planning en mobiliteit binnen de West-Vlaamse intercommunale en heeft een grote ervaring in architectuur en stedenbouw.""De denkgroep is van start gegaan met zich een goed beeld te vormen van de bestaande toestand. Er werd een bezoek gebracht aan de huidige gebouwen om een zicht te krijgen op de diverse ruimtes, hun uitrusting en toestand. Om een nog beter beeld van de bestaande toestand te krijgen, werd het gebruik van de verschillende zalen in kaart gebracht en werden de diverse gebruikers van zowel het ontmoetingscentrum, de Cultuurfabriek en de bibliotheek bevraagd", vervolgt schepen Trui Lambrecht. "Omdat het zeker geen kwaad kan om ook eens te kijken hoe men het elders aanpakt, hebben we een aantal inspirerende voorbeelden bezocht zoals de bibliotheek LocHal in Tilburg, Ter Dilft in Bornem, de Mediatheque van Anzin en de Corderie in Marcq-en-Baroeul. Met enkele werd er ook een bezoek gebracht aan De Schouw in Lichtervelde en het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. In een volgende fase zal de denkgroep een programma uitwerken voor zowel het nieuw op te richten huis van de vrije tijd als voor de Cultuurfabriek. Dit programma zal een voorstel omvatten van welke functies in welk gebouw op termijn zullen worden ondergebracht.""Er komt zeker een grote zaal met uitschuifbare tribune en de Cultuurfabriek zal ook behouden blijven. We willen in het huis van de vrije tijd dat er beleving is en dat het niet enkel een statisch gebouw is. Met dit voorstel gaan we niet alleen opnieuw in dialoog met de diverse gebruikers, verenigingen en adviesraden, maar ook de gemeenteraad zal zijn stem in het debat krijgen. De denkgroep is nu dus bezig met het samenleggen van alle elementen om tot een eerste voorstel van projectdefinitie te komen. Wanneer dit eerste voorstel klaar is, zullen we de denkgroep uitbreiden en kan een vertegenwoordiger van elke fractie binnen de gemeenteraad zich aansluiten. Na die uitbreiding kan dan het definitieve besluitvormingsproces beginnen. Dat zal nog enkele maanden duren. Gezien de omvang van het project mogen we geen stappen overslaan en zullen we niet overhaast te werk gaan." (Patrick D.)