In het beleidsprogramma staat dus een ambitieuze visie omschreven voor de bouw van het nieuwe huis van de vrije tijd. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om een hedendaags, duurzaam en toekomstgericht concept uit te werken, waarbij diverse functies in elkaar worden geïntegreerd.
...