"Mivalti is ontstaan in de schoot van stad Tielt", verduidelijkt directrice Regine Moreel. "In de jaren 70 werd, vanuit de vaststelling dat er in de regio Tielt en omstreken geen voorzieningen voor mensen met een beperking bestonden, een werkgroep 'Gehandicaptenzorg' opgericht. Deze werkgroep legde de basis voor Mivalti. 48 leden legden tijdens de eerste Algemene Vergadering de statuten vast en de vzw Minder Validen Tielt, afgekort Mivalti, zag het levenslicht. Onder impuls van de eerste directeur Roland Berteloot en de toenmalig voorzitter Christian Vande Vyvere, werd Mivalti de referentie voor volwassen personen met een verstandelijke beperking in de regio. Men k...