Hubo mag in Torhout naar Zomerstraat verhuizen

Op deze weide tussen de Vredelaan en de Zomerstraat, vlakbij de rotonde ‘t Engelshof, komt in principe de Torhoutse doe-het-zelfzaak Hubo. De stad heeft net de omgevingsvergunning toegekend.©Johan Sabbe
Op deze weide tussen de Vredelaan en de Zomerstraat, vlakbij de rotonde ‘t Engelshof, komt in principe de Torhoutse doe-het-zelfzaak Hubo. De stad heeft net de omgevingsvergunning toegekend.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

De Torhoutse vestiging van de doe-het-zelfzaak Hubo mag vanuit de Zwevezelestraat naar een stuk grond tussen de Zomerstraat en de Vredelaan verhuizen, vlakbij de rotonde ‘t Engelshof. Het stadsbestuur heeft daartoe zopas de omgevingsvergunning toegekend. In extremis werden de plannen door projectontwikkelaar Groep Vanhee nog lichtjes aangepast.

In het najaar van 2020 had de stad de omgevingsvergunning geweigerd voor een supermarkt op het bewuste perceel. De Groep Vanhee reageerde toen ontgoocheld, maar besloot voor de weg vooruit te kiezen en het dossier af te zwakken tot het realiseren van een doe-het-zelfzaak. De Hubo zou een beperktere impact op de buurt moeten hebben, zo luidde het, dan pakweg een Jumbo of een Albert Heijn. Een redenering die door het stadsbestuur werd gevolgd. De bewoners uit de directe omgeving bleven niettemin vrezen voor overlast.

In extremis nog pad voor voetgangers en fietsers

In plaats van een beroepsprocedure op te starten tegen het afketsen van de omgevingsvergunning voor een supermarkt koos Vanhee voor een constructief overleg met burgemeester Kristof Audenaert en de stadsadministratie. De projectontwikkelaar besefte dat er weinig andere keuze was, want behalve de buurtbewoners hadden ook de provinciale dienst Waterlopen, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de stedelijke deskundige Mobiliteit en de stedelijke omgevingsambtenaar hun bezwaren kenbaar gemaakt. Het omvormen van de plannen richting doe-het-zelfzaak moest tegemoetkomen aan de bezorgdheden inzake verkeersdrukte en wateroverlast.

De omgevingsvergunning is er nu dus, al werd het dossier in de eindfase nog lichtjes aangepast. “Op vraag van de bevoegde diensten hebben we een pad door de voorziene groenzone toegevoegd, waarlangs voetgangers en fietsers vlot kunnen doorsteken van de Zomerstraat naar de Vredelaan”, klinkt het bij de projectontwikkelaar. “We zorgen voorts voor laadpalen voor elektrische wagens en fietsen. En in de fietsenstalling zal er ruimte voor cargofietsen zijn.”

Buurtbewoners vrezen voor verkeersveiligheid en waterproblemen

De buurtbewoners betreuren de beslissing van de stad. “Het economische belang weegt blijkbaar meer door dan het menselijke aspect en de veiligheid en leefbaarheid van onze straat en wijk”, reageert spreekbuis Frederik Vanparys. “We stellen vast dat de stad voorbijgaat aan de negatieve adviezen van de stedelijke deskundige Openbare Werken en van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. We begrijpen dat de huidige locatie van de Hubo in de Zwevezelstraat evenmin geschikt is, maar het probleem verleggen, heeft geen zin. Een doe-het-zelfzaak in de Zomerstraat strookt niet met goede ruimtelijke ordening. We blijven heel bang voor de verkeersonveiligheid en de waterproblematiek. De bewuste grond bevindt zich in wat mogelijk overstromingsgevoelig gebied heet. Er zijn in Torhout geschiktere plaatsen voor zo’n doe-het-zelfzaak dan op Don Bosco, een aangename woonwijk met veel bewoners en een kleuter- en basisschool.”

De Torhoutse vestiging van de doe-het-zelfzaak Hubo bevindt zich momenteel net naast het grootwarenhuis Aldi in de Zwevezelestraat, maar wil daar al langer weg. Nu is de kans groot dat dit effectief zal gebeuren. Normaal gezien zal de realisatie van de nieuwe Hubo in het najaar starten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.