Conform aan het Management Plan voor de UNESCO Werelderfgoedzone maakt het Brugs stadsbestuur negen deelplannen of kwartierstudies op voor evenveel wijken in de Brugse binnenstad. Momenteel bestudeert de dienst Ruimtelijke Ordening de wijk rond de Ezelstraat. "We willen enerzijds het bouwkundig erfgoed versterken en anderzijds nadenken over een betere mobiliteit, groenaanleg en bestrating in de wi...