Conform aan het Management Plan voor de UNESCO Werelderfgoedzone maakt het Brugs stadsbestuur negen deelplannen of kwartierstudies op voor evenveel wijken in de Brugse binnenstad. Momenteel bestudeert de dienst Ruimtelijke Ordening de wijk rond de Ezelstraat. "We willen enerzijds het bouwkundig erfgoed versterken en anderzijds nadenken over een betere mobiliteit, groenaanleg en bestrating in de wi...

Conform aan het Management Plan voor de UNESCO Werelderfgoedzone maakt het Brugs stadsbestuur negen deelplannen of kwartierstudies op voor evenveel wijken in de Brugse binnenstad. Momenteel bestudeert de dienst Ruimtelijke Ordening de wijk rond de Ezelstraat. "We willen enerzijds het bouwkundig erfgoed versterken en anderzijds nadenken over een betere mobiliteit, groenaanleg en bestrating in de wijk", zegt Franky Demon.Deze Brugse wijk bevindt zich tussen de Hoefijzerlaan, de Speelmansrei, de Gulden Vlieslaan en de Vlamingdam. Ze staat met de inkrimping van Howest en de herbestemming van twee kloosters voor grote uitdagingen."Howest heeft te kennen gegeven dat ze een deel van haar infrastructuur wil verkopen. De school trekt niet volledig weg uit de Brugse binnenstad, maar bouwt haar studierichtingen op die plek af. Het gaat om een schoolcomplex van 1 ha dat deels beschermd is. We hebben al een aanvraag voor een hotel gehad maar hebben dit geweigerd. Brugge wil nu de spelregels vastleggen, zodat er duidelijkheid is voor projectontwikkelaars. In elk geval is de stad niet van plan dit gebouw zelf aan te kopen", aldus Franky Demon.Een tweede uitdaging is een nieuwe bestemming voor twee kloosters: de Ongeschoeide Karmelietessen hebben hun kloosterpand in de Jan Boninstraat al verlaten, ook de paters Karmelieten uit de Ezelstraat hebben het telkens moeilijker om voor het onderhoud van hun grote tuin in te staan. "Misschien zijn er mogelijkheden om die tuin en de kloosters met de buurt te delen. Met respect voor het erfgoed", zegt de Brugse urbanisatieschepen.Een derde pijnpunt is de mobiliteit in de buurt van het Technisch Instituut Heilige Familie in de Oude Zak in Brugge. "De stad denkt na over een veiliger schoolomgeving, met alternatieve wegen voor de fietsers. Tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheid om de Mortierschool op te waarderen als speelzone voor de buurt", besluit Franky Demon. Over een jaar moeten de knopen doorgehakt worden, na overleg met de buurt...