Het gemeentebestuur deed de plannen voor de komende jaren uit de doeken. "In het politiekantoor op de Markt blijven de wijkagenten, maar de andere lokalen zullen door de dienst Burgerzaken ingenomen worden", vertelt burgemeester Joris Hindryckx. "De huidige bibliotheek in de Broeders Xaverianenstraat, die nu te klein wordt, zal worden omgebouwd tot OCMW en de bibliotheek zelf zal een nieuw gebouw krijgen. De nieuwe bib moet een belevingsbibliotheek worden. Het gebouw zal gelegen zijn tussen de kinderopvang en de tennisvelden op de Vrijetijdscampus. De opening is voorzien tegen 2022 en het budget bedraagt 1 miljoen euro. Ook voor de technische dienst voorzien we tegen 2022 een nieuwe loods."
...

Het gemeentebestuur deed de plannen voor de komende jaren uit de doeken. "In het politiekantoor op de Markt blijven de wijkagenten, maar de andere lokalen zullen door de dienst Burgerzaken ingenomen worden", vertelt burgemeester Joris Hindryckx. "De huidige bibliotheek in de Broeders Xaverianenstraat, die nu te klein wordt, zal worden omgebouwd tot OCMW en de bibliotheek zelf zal een nieuw gebouw krijgen. De nieuwe bib moet een belevingsbibliotheek worden. Het gebouw zal gelegen zijn tussen de kinderopvang en de tennisvelden op de Vrijetijdscampus. De opening is voorzien tegen 2022 en het budget bedraagt 1 miljoen euro. Ook voor de technische dienst voorzien we tegen 2022 een nieuwe loods.""Om de dienstverlening en communicatie te verbeteren worden nieuwe servers aangekocht. Verder willen we investeren in duurzaamheid, veiligheid en netheid. We doen een inspanning op betaalbaar en duurzaam wonen en daarvoor wil de gemeente verder werken met de woonwinkel en een woonloket uitbouwen. Er zal ook aandacht worden besteed aan alternatieve woonvormen zoals cohousing."Ook in de verschillende deelgemeenten wordt één en ander aangepakt. "In Klerken wordt het Rijkswachtershuis verbouwd om er onder andere het jeugdhuis in onder te brengen. Het jeugdhuis heeft nu zijn lokalen boven de school maar de VBS in Klerken is aan uitbreiding toe en de gemeente participeert hierin" , gaat burgemeester Hindryckx verder. "Er is gebleken dat er in de gemeente een tekort is aan voorschoolse opvang", pikt schepen Ann Vansteenkiste in. "We willen daar voor een uitbreiding zorgen. Daarvoor is een budget van 400.000 euro voorzien. Daarnaast blijven we verder inzetten op armoedebestrijding. We stellen levenslang thuiswonen prioritair en gaan de vereenzaming tegen. We voeren een warm gezinsbeleid door de uitbouw van Het Huis van het Kind en we voeren een sociaal pedagogische premie in voor ouders of voogden die thuis voor de opvoeding en verzorging van een persoon met een beperking op zich nemen. Deze premie bedraagt 125 euro." Een duidelijk beleid rond dieren moet van de gemeente een diervriendelijke gemeente maken. "In Merkem en Jonkershove komt een hondenloopweide later ook in de andere deelgemeenten. Door kleine kattenhuisjes te bouwen willen we een diervriendelijk zwerfkattenbeleid voeren. Er zullen bloemenweides worden aangelegd en insectenhotels ingepland in overleg met de scholen en natuurverenigingen", duidt schepen Peter Van Ryckeghem. Ook heel wat budget gaat naar het onderhouden en herstellen van landbouwwegen. Verder zullen energiebesparende bouwwerken worden uitgevoerd aan het gemeentelijk patrimonium en zal het gemeentelijk wagenpark duurzaam worden beheerd. Burgemeester Hindryckx: "Het is de bedoeling om het rollend materieel hybride of elektrisch aan te kopen en ook meer laadpunten voor dergelijke wagens te voorzien. De openbare verlichting zal naar LED-verlichting worden overgeschakeld. Er zal ook een bufferbekken worden aangelegd met een captatiemogelijkheid voor de landbouw. Het plaatsen van camera's aan de glasbollen heeft al resultaat opgebracht en we zullen verder de strijd tegen zwerfvuil, sluikstorten en stoken aangaan en de aanwezigheid van politie en brandweer blijven garanderen." De open ruimte zal behouden blijven en optimaal benut worden. "Aan de Knokkebrug zal een uitkijktoren gebouwd worden met zicht op de IJzervallei, het Spaanse fort en de lokale flora en fauna. Er moet nog een boortoets worden gedaan om daarna dan te kunnen starten met de bouw", vertelt schepen Jeroen Vandromme. "Voor de bouw van deze uitkijktoren kregen we een subsidie van 80 procent. De gemeente betaalt 300.000 euro." In Merkem worden vernieuwingswerken aan het oude gemeentehuis verdergezet. Ook de Driegrachtensite wordt heraangelegd. In Jonkershove wordt gekeken om het centrum leefbaarder te maken en komt er een alternatief voor de kasseistroken en worden de uitwijkstroken uitgebreid. (ACK)