De plannen kaderen in het project 'Horizon 2025' van Westtoer. Horizon 2025 staat voor een netwerk van uitkijktorens en belevingsplatformen, verspreid over de hele provincie. De provincie West-Vlaanderen en Westtoer trekken hiervoor 4,4 miljoen euro uit. Dit zal tegen 2025 een 20-tal observatiepunten opleveren. Tot nu toe werden 23 projecten goedgekeurd.
...