Schepen van Landbouw Kris Notebaert (CD&V): "Het Leaderproject 'Belgische hop, transparant en betrouwbaar!' liep in maart 2019 ten einde. Het is belangrijk de opgedane kennis verder te ontwikkelen en in de toekomst toe te passen. Door het marktgericht omschakelen van bitterhoppen naar aromahoppen wordt de intrinsieke kwaliteit van de geproduceerde hop een belangrijke beoordelingsparameter. Dit is een van de beweegredenen om op zoek te gaan naar iets vernieuwend. Onder de naam 'Durahop - Duurzame hop over de grens heen', werd een Interreg Microproject ingediend dat eind juli 2019 werd goedgekeurd. Dit project loopt v...

Schepen van Landbouw Kris Notebaert (CD&V): "Het Leaderproject 'Belgische hop, transparant en betrouwbaar!' liep in maart 2019 ten einde. Het is belangrijk de opgedane kennis verder te ontwikkelen en in de toekomst toe te passen. Door het marktgericht omschakelen van bitterhoppen naar aromahoppen wordt de intrinsieke kwaliteit van de geproduceerde hop een belangrijke beoordelingsparameter. Dit is een van de beweegredenen om op zoek te gaan naar iets vernieuwend. Onder de naam 'Durahop - Duurzame hop over de grens heen', werd een Interreg Microproject ingediend dat eind juli 2019 werd goedgekeurd. Dit project loopt van 1 augustus 2019 tot 31 januari 2021." "De hopsector, die zeer sterk regionaal geconcentreerd is in de grensregio, staat voor enkele belangrijke uitdagingen. Dit project bestaat uit twee belangrijke acties: grensoverschrijdende kennisoverdracht tussen hoptelers en het opvolgen van het alfa- en oliegehalte tijdens en na de oogst is cruciaal om de hop op het ideale tijdstip te kunnen plukken en zo de beste kwaliteit te kunnen aanbieden aan de brouwerijen." "Het project bestaat uit twee acties: organiseren van grensoverschrijdende bezoeken tussen Frankrijk en België en gebruik van het NIR-toestel, waarmee allerlei parameters kunnen gemeten worden. De hopsector is zowel in Vlaanderen als in Noord-Frankrijk een heel kleine sector. De problemen en uitdagingen zijn echter dezelfde langs beide zijden van de grens. Door de eigenheid van de teelt, kan er weinig geëxtrapoleerd of geleerd worden uit andere teelten. De meeste info kan gehaald worden bij collega-hoptelers. Tot op heden zijn er weinig tot geen contacten tussen de hoptelers aan beide zijden van de grens.""Met dit project willen we de hoptelers met elkaar in contact brengen. Door duurzame teelttechnieken van elkaar te leren en de mogelijkheid te bieden om tijdens de oogst op perceelsniveau de kwaliteit van de hop op te volgen, zullen de krachten gebundeld worden bij het streven naar een duurzamere en kwaliteitsvollere teelt", aldus nog de schepen.Hop is een belangrijk ingrediënt voor bier en kenmerkend voor regio Poperinge. In het buitenland worden voortdurend betere hopvariëteiten ontwikkeld (betere ziekteresistenties, betere weerstand tegen veranderende klimaatomstandigheden, ...). Deze nieuwe variëteiten zitten echter onder licentie waardoor deze niet in andere hopregio's, zoals bijvoorbeeld België mogen geteeld worden. Met de oprichting van een eigen veredelingsprogramma waarbij hoptelers samenwerken met verschillende instituten, worden eigen lokale hopvariëteiten ontwikkeld om zo terug een stevige positie in de hopmarkt in te nemen. In de diverse variëteiten gingen de eerste prijzen naar Marc Beddeleem (Target), Dirk Rosseel (Magnum), Joris Cambie (Golding en Chalenger), Bart Boeraeve (Cascade en Aroma Centennial) en Hannes Lagache (Alfa Nugget). De hoptelers met een ereplaats kregen een aanmoedigingspremie en een bierpakket. De winnaar ontving een diploma, een bierpakket en een aanmoedigingspremie. Geert Clarebout uit Vlamertinge kreeg de Prijs van de Stad Aalst voor de soort Hallertau. (AHP)