Schepen van Landbouw Kris Notebaert (CD&V): "Het Leaderproject 'Belgische hop, transparant en betrouwbaar!' liep in maart 2019 ten einde. Het is belangrijk de opgedane kennis verder te ontwikkelen en in de toekomst toe te passen. Door het marktgericht omschakelen van bitterhoppen naar aromahoppen wordt de intrinsieke kwaliteit van de geproduceerde hop een belangrijke beoordelingsparameter. Dit is een van de beweegredenen om op zoek te gaan naar iets vernieuwend. Onder de naam 'Durahop - Duurzame hop over de grens heen', werd een Interreg Microproject ingediend dat eind juli 2019 werd goedgekeurd. Dit project loopt v...