Om een ESO-certificaat te krijgen moest er een uitgebreid dossier opgesteld worden. De zorgpaden wersden herschreven, de zorgprocessen werden geoptimaliseerd en het kwaliteitsmanagement werd verfijnd. De erkenning kwam tot stand door een nauwe samenwerking tussen de diensten neurologie, neurochirurgie, radiologie, fysische geneeskunde, vaatheelkunde en cardiologie. Ook de beroerte-eenheid - in ...

Om een ESO-certificaat te krijgen moest er een uitgebreid dossier opgesteld worden. De zorgpaden wersden herschreven, de zorgprocessen werden geoptimaliseerd en het kwaliteitsmanagement werd verfijnd. De erkenning kwam tot stand door een nauwe samenwerking tussen de diensten neurologie, neurochirurgie, radiologie, fysische geneeskunde, vaatheelkunde en cardiologie. Ook de beroerte-eenheid - in vaktermen de stroke unit - en de verpleegeenheden revalidatie en neurologie werden nauw betrokken. Het label werd voor 5 jaar toegekend. Daarna volgt er een nieuwe audit.De erkenning als Stroke Center toont aan dat naast de basiszorg voor elke patiënt ook meer specifieke behandelingen in het domein van de neuro-inventionele radiologie zoals een trombectomie aangeboden worden. Een trombectomie is een behandeling waarmee een stolsel uit een bloedvat in de hersenen wordt verwijderd.Er is ook een nauwe samenwerking over de muren heen met via het netwerk beroertezorg 'Ictusnet', waar verschillende ziekenhuizen en huisartsenkringen op aangesloten zijn. Dat netwerk staat in voor het uitwerken van een protocol met organisatorische afspraken van patiënten, het maken van afspraken omtrent zorg en revalidatie, de samenwerking en overleg met de eerste lijn en het betrekken van de patiëntenvereniging 'Mijn tweede leven'.AZ Groeninge zag tijdens de Covid-19 epidemie een halvering van het aantal beroertepatiënten. Het is blijkbaar een wereldwijde trend dat mensen minder snel of helemaal geen hulp zochten sinds de start van de pandemie. Symptomen van een beroerte zijn acute uitvallen van een hersenfunctie zoals een plotse spraakstoornis, plotse halfzijdige verlamming, plots minder zien. "Als je deze symptomen herkent neem je onmiddellijk contact op met de dienst 112", luidt het bij AZ Groeninge. Als er de eerste uren na het ontwikkelen van een beroerte geen aangepaste behandeling gebeurt is er tot zelfs 30 % kans op overlijden. Er is ook risico op een blijvende handicap.(EDB)