Korpschef Devid Camerlynck en commissaris Toon Fonteyne van PZ Spoorkin werkten hier graag aan mee. Korpschef Camerlynck verduidelijkt: "Elk jaar geeft de West-Vlaamse Politieschool een opleiding tot hoofdinspecteur voor inspecteurs die al 6 jaar hun functie uitoefenen. Die loopt van oktober tot juni. Zelf geef ik er ook een aantal lessen. Dit jaar hebben we een uitzonderlijk grote groep van 40 hoofdinspecteurs in spe, waar het meestal maar 20 tot 25 zijn. Wie slaagt zal geen moeite hebben om aan de slag te kunnen: elke zone heeft een tekort aan hoofdinspecteurs. De opleiding bestaat uit theorie en praktijk en daarna volgt nog een stage. De West-Vlaamse Politieschool heeft al eerder een 'gerechtelijke week' georganiseerd, waarin de studenten naar een gastzone worden gestuurd om een fictieve zaak op te lossen", klinkt het.
...

Korpschef Devid Camerlynck en commissaris Toon Fonteyne van PZ Spoorkin werkten hier graag aan mee. Korpschef Camerlynck verduidelijkt: "Elk jaar geeft de West-Vlaamse Politieschool een opleiding tot hoofdinspecteur voor inspecteurs die al 6 jaar hun functie uitoefenen. Die loopt van oktober tot juni. Zelf geef ik er ook een aantal lessen. Dit jaar hebben we een uitzonderlijk grote groep van 40 hoofdinspecteurs in spe, waar het meestal maar 20 tot 25 zijn. Wie slaagt zal geen moeite hebben om aan de slag te kunnen: elke zone heeft een tekort aan hoofdinspecteurs. De opleiding bestaat uit theorie en praktijk en daarna volgt nog een stage. De West-Vlaamse Politieschool heeft al eerder een 'gerechtelijke week' georganiseerd, waarin de studenten naar een gastzone worden gestuurd om een fictieve zaak op te lossen", klinkt het. "Nu is PZ Spoorkin een van de vier zones waar 10 studenten vier dagen kregen om een zaak volledig uit te werken en tot een oplossing te komen. De zaak was fictief en er werden figuranten ingeschakeld, maar met de echte procureur en de echte onderzoeksrechter en ook onze eigen burgemeester was erbij betrokken. Onze commissaris en Directeur Operaties Toon Fonteyne hielp mee om het scenario uit te werken en was de contactpersoon."Vrijdagmiddag zat de oefening erop. Aspirant-hoofdinspecteur Moerman heeft in het kader van de oefening ook de functie van persverantwoordelijke en legt uit: "De bedoeling van deze oefening is vooral dat we leren doorgroeien van uitvoerend kader naar leidinggevend kader. Als inspecteur moet je enkel focussen op het uitvoeren van de opdracht, maar als hoofdinspecteur moet je het overzicht zien te bewaren en alle zaken op hetzelfde moment coördineren zonder dat overzicht te verliezen. Deze week hebben we samen met het hele team een verdacht overlijden moeten oplossen, waarbij we, zoals het er in real life aan toegaat, iemand aanstelden als wachtofficier die het team aanstuurde en in overleg met de wijkpolitie, de recherche of interventie, belangrijke beslissingen nam. Maar we moesten ook samenwerken met de collega's die een oefening in de andere zones hadden. De scenario's waren zo uitgedokterd dat ze aan elkaar waren gelinkt. In Veurne ging het om een verdacht overlijden: er werd een lichaam gevonden op het terrein van de brandweer. Tegelijk kwam er ook een melding van een onrustwekkende verdwijning, die we later linkten aan onze zaak en waar ook later de persoon in kwestie vermoord bleek te zijn. Maar soms werden we ook op een dwaalspoor gezet: op de marktdag werden we ingezet om te patrouilleren en pickpockets op te sporen." "We weten nog altijd niet of bepaalde personen die ons aanspraken echt waren of acteurs. De figuranten waren zelf politiemensen of hun familie, er waren mensen bij van de brandweer, van bedrijven zoals truckstop Mattheeus, AZ West... Hoewel het een fictieve zaak was, moesten we alles wat met het onderzoek te maken had, reëel zelf uitwerken en samenwerken met de onderzoeksrechter: sporenonderzoek, getuigen ondervragen, verdachten verhoren, huiszoekingen, camerabeelden opvragen, arrestaties verrichten, de perimeter bewaken. Ook dat laatste was belangrijk, want er kwamen ook nu nieuwsgierige mensen kijken toen we een arrestatie verrichten op de carpoolparking van het Bakkerijmuseum. Het was allemaal 'levensecht': zelfs Marnik Goens, de cafébaas van de Landman in Booitshoeke, had een rol in het verhaal. Een dame die slagen en verwondingen had opgelopen, is effectief naar het ziekenhuis AZ West gebracht." "We zijn erin geslaagd om de zaak op te lossen: vrijdagmiddag hebben we de verdachte van de moord tot bekentenissen kunnen dwingen volgens de ons aangeleerde technieken. Net zoals 'in het echt' hebben we in deze zaak een 50-tal pv's opgesteld. Als afsluiting van deze oefening volgt er een debriefing, waarbij we samen zullen overlopen wat goed is gegaan, wat beter kan... De federale en de gerechtelijke politie volgt dit mee op en maakt een beoordeling. Na deze week vertrekken we voor 6 weken op stage in een 'echte' lokale zone, een van de collega's gaat daarvoor naar Nederland, anderen gaan stage volgen bij de federale diensten... In juni leggen we ons examen af. We hebben deze week alvast goed kunnen samenwerken als een goed team en als hoofdinspecteur moet je zeker kunnen zorgen dat er onder je mensen een echte teamspirit heerst."