Sinds 1953 woonden ze in de Kruisstraat in Wevelgem waar ze gedurende vele jaren zorg droeg voor wie he...

Sinds 1953 woonden ze in de Kruisstraat in Wevelgem waar ze gedurende vele jaren zorg droeg voor wie het nodig had. Verder schonk ze koffie bij CM ziekenzorg, en was ze tot op het laatst lid van Samana. Ze droeg pakjes rond bij zieken en stond paraat voor de Lourdesvrienden. In 2009 verhuisde ze naar WZC Sint-Camillus. Paula had twee zonen, Jean-Pierre en Luc. Verder vijf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Wegens de huidige omstandigheden heeft de uitvaartdienst plaats gevonden in intieme kring. (SLW)