De gemeente Wingene werkt een 100-puntenplan uit om de gemeente te laten heropleven na de coronacrisis. Een goede aanpak en herlancering zijn uiterst belangrijk. Het plan werkt rond vier pijlers.
...

De gemeente Wingene werkt een 100-puntenplan uit om de gemeente te laten heropleven na de coronacrisis. Een goede aanpak en herlancering zijn uiterst belangrijk. Het plan werkt rond vier pijlers.Het ambitieuze plan met 100 concrete acties kwam tot stand door het gemeentebestuur. "Ook in onze gemeente heeft het coronavirus een grote impact gehad, maar we weigeren als gemeente om stil te blijven staan", zegt burgemeester Hendrik Verkest."Met doordachte maatregelen en door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven willen we onze gemeente op korte termijn laten heropleven en verschillende doelgroepen ondersteunen. We pakken dit aan met veel ambitie en focus aan, maar tegelijk op een verantwoordelijke en een financieel gezonde manier." Het plan is gebaseerd op vier pijlers. Vooreerst is er de economische herlancering. Verschillende economische sectoren zoals handelaars, land- en tuinbouwers en andere ondernemingen zijn zwaar getroffen door de gezondheidscrisis. "We laten onze ondernemers niet in de kou staan en namen onze faciliterende rol op om hen waar mogelijk en waar nodig te ondersteunen en te informeren", weet de burgemeester. Zo start de gemeente in overleg met de sector nieuwe initiatieven op zoals koopzondagen en een lokaalmarkt en wordt het budget van bestaande initiatieven zoals de eindejaarsactie verhoogd. Ook de inname van het openbaar domein voor ruimere terrassen wordt, in aanloop van de heropening van restaurants en cafés, mogelijk gemaakt. "Meer dan ooit geloven we daarnaast in ons beleid om geen specifieke bedrijfsbelastingen te heffen, bijvoorbeeld voor terrassen, reclamedrukwerk, toeristentaks, en we blijven deze lijn aanhouden." Men wil ook de fietsers en wandelaars verleiden om even in de gemeente halt te houden en te proeven van lokale specialiteiten. Er worden tal van nieuwe fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Deze routes worden afgestemd op de Wingenese horecazaken en de verkooppunten Korte Keten. Ieder gezin krijgt ook een kortingsbon die gebruikt kan worden bij de lokale horeca."De komst van de crisis was een rechtstreekse aanval op onze sterkste punten. De ontmoeting tussen onze inwoners, ons sterk sociaal weefsel en onze verbondenheid", gaat de burgemeester verder. "Verenigingen en organisatoren van evenementen staan voor grote uitdagingen. We hebben hun hulp hard nodig om het stilgevallen publieke leven opnieuw te activeren. Het is van groot belang om als lokaal bestuur te voorzien in de nodige ondersteuningsmaatregelen." Alle Wingense verenigingen krijgen een korting van 25 % op de kostprijs voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en feestmateriaal en dit tot en met 31 maart 2021. Afhankelijk van de grootte van de vereniging gaat dit over een aanzienlijk bedrag. Er worden binnen verschillende thema's zoals jeugd, evenementen, cultuur, sport en bibliotheek nieuwe initiatieven opgestart zoals een rondreizende speelpleinwerking in de buurt, een fototentoonstelling over het leven tijdens de coronacrisis en een e- boekendienst.""De coronacrisis heeft een impact op iedereen, maar sommigen zijn bijzonder zwaar getroffen", zegt de burgemeester. "We ondersteunen specifieke doelgroepen zoals gezinnen en kwetsbare personen zodat tijdens deze crisis niemand in onze gemeente uit de boot valt." De gemeente neemt de rol van regisseur volwaardig op om kwalitatieve kinderopvang voor alle kinderen te garanderen. "Vanuit deze flankerende rol willen we er als lokaal bestuur alles aan doen om leerachterstand en uitval bij kwetsbare kinderen en jongeren tegen te gaan. We zetten in op digitale ondersteuning.""Crisis of geen crisis, het voorzien in een toegankelijke dienstverlening blijft voor ons als lokaal bestuur een cruciale taak", licht de burgemeester toe. "We verzekeren onze dienstverlening door maximaal op afspraak te werken of de dienstverlening op een alternatieve wijze te organiseren."Daarnaast zet men ook versneld in op een aantal digitaliseringsprojecten. Zo wordt de toepassing van webformulieren op de website en het digitaal afsprakensysteem uitgebreid. Gemotiveerd door de positieve ervaringen van de infolijn corona wordt deze gefaseerd omgeschakeld naar een centraal telefonisch onthaal. (Nele Sabbe)