Door Geert Vanhessche
...

Door Geert VanhesscheIn Heestert nadert de bouw van de nieuwe gemeenteschool stilaan zijn voltooiing. Na het herfstverlof zal de school in gebruik genomen worden. Op de plaats waar de nieuwe school nu staat, had hondenafrichtingsclub De Wilskracht er een oefenterrein en een kantine. "In eerste instantie werd een terrein naast de nieuwbouw voorzien en kon de club het lokaal van de Chiro delen. Dit bleek echter geen ideale oplossing. Ten eerste zag de Chirojeugd een stuk van hun speelterrein verdwijnen en er was ook nog de school die een open karakter wil hebben", vertelt schepen van Sport Raf Deprez, die zocht naar een oplossing.Die kwam eerder uit onverwachte hoek. "Het kunstgrasveld van voetbalclub Zwevegem Sport bezorgde de club een boost, maar ook het voordeel dat men meer wedstrijden kan spelen op het eerste terrein aan het sportcentrum. Men verhuisde nagenoeg de ganse jeugdwerking naar het centrum, zodat de terreinen in Knokke vrijkwamen."Gezien die terreinen vrijkomen en de kantine zo goed als leeg staat, werd al vlug gedacht daar de mensen van De Wilskracht een plaatsje te geven. "Laat het duidelijk zijn, Zwevegem Sport verlaat Knokke niet. Wel gaat men zich meer concentreren op de terreinen in het centrum van de gemeente en ook het Beka-terrein zal meer gebruikt worden, al zijn daar nog wel enkele aanpassingen nodig. Het tweede terrein in Knokke blijft beschikbaar voor het voetbal", bevestigt Deprez.Het eerste terrein, dichtst bij de kantine, zal dus omgevormd worden tot hondenterreinen. "Daar komen twee oefenterreinen voor honden elk van 15 op 40 meter groot. Het laatste stuk van het terrein zal gewoon gras blijven. De club krijgt ook beschikking over de kantine, maar niet het alleenrecht", aldus schepen Deprez.Eén en ander wordt nu op papier gezet en zal op de volgende gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Daar verwacht men geen problemen, zodat de hondenclub er vanaf november zou kunnen beginnen met de inrichting van de terreinen.In de rand konden we ook vernemen dat er plannen waren om op de parking van het voetbalterrein een lokaal voor petanqueclub Okapi te bouwen, maar deze gaan (voorlopig) niet door. "Gezien de club plaats zou moeten maken voor de nieuwbouw van de kunstacademie in OC De Brug, was dit inderdaad een mogelijke piste. Nu het dossier van de nieuwbouw on hold staat, kan de petanqueclub in De Brug blijven", besluit schepen van Sport Raf Deprez.