VIVES vermindert het aantal verplaatsingen op en naar de campussen (Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout) en beperkt de bezetting van de grootste ruimten. Tegelijk blijft de hogeschool, zolang dat veilig kan en mag, inzetten op zoveel mogelijk lessen op de campussen in kleine groepen. "De heropleving van het coronavirus zet ons ertoe aan om nieuwe stappen te zetten. Ook al is het aantal besmettingen op onze hogeschool sinds de start van het academiejaar klein, toch voelen we het onze maatschappelijke taak om op dit moment een versnelling hoger te schakelen", aldus algemeen directeur Joris Hindryckx van Vives.
...

VIVES vermindert het aantal verplaatsingen op en naar de campussen (Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout) en beperkt de bezetting van de grootste ruimten. Tegelijk blijft de hogeschool, zolang dat veilig kan en mag, inzetten op zoveel mogelijk lessen op de campussen in kleine groepen. "De heropleving van het coronavirus zet ons ertoe aan om nieuwe stappen te zetten. Ook al is het aantal besmettingen op onze hogeschool sinds de start van het academiejaar klein, toch voelen we het onze maatschappelijke taak om op dit moment een versnelling hoger te schakelen", aldus algemeen directeur Joris Hindryckx van Vives."We weten hoe belangrijk het is dat studenten elkaar en hun docenten kunnen blijven zien en lessen op de campussen kunnen blijven volgen. Daarom primeert veiligheid in elk van onze maatregelen, maar het sociaal en emotioneel welzijn van onze studenten en medewerkers heeft bij ons eveneens de hoogste prioriteit.""We zijn het academiejaar gestart onder code geel", zegt algemeen directeur Lode De Geyter van Howest. "Daar hoorden heel wat maatregelen bij om onze studenten en onze medewerkers gezond te houden en code geel aan te kunnen houden. Die inspanningen werken. Per week noteren we slechts zeven positieve tests onder de studenten en het personeel van Howest. Dat is ver onder het nationale gemiddelde. De laatste weken is de evolutie van de coronacijfers in ons land echter zodanig zorgwekkend dat ook wij onze verantwoordelijkheid willen nemen om het tij te keren."Code oranje betekent bij hogeschool Vives dat de bezetting in de auditoria met 150 of meer plaatsen teruggebracht wordt naar één op vijf. In de andere lokalen verandert er niets omdat Vives daar al voldeed aan code oranje. De aanwezigheid van niet-essentiële derden op de campus wordt beperkt en enkel de onderzoeksactiviteiten waarvoor aanwezigheid van de onderzoekers op de campus noodzakelijk is, kunnen nog plaatsvinden op de campus.Inschrijvingen gebeuren enkel digitaal en op afspraak en studentenactiviteiten voor, tussen en na de lessen worden niet meer toegelaten op de campus. Mondmaskers zijn verplicht en mogen enkel af om iets te eten of te drinken en alleen als dat kan op anderhalve meter afstand van de anderen. Daarnaast blijft uiteraard de regel van kracht dat zowel binnen als buiten de gebouwen de afstandsregel geldt van anderhalve meter. Samenscholen met meer dan vier personen is ook op de campussen nergens meer toegelaten."Om de vooropgestelde bezettingsgraad te halen, wordt telewerken nog meer de norm voor het personeel. Studentensecretariaten en onthalen blijven bereikbaar. Ook alle studentenactiviteiten op de campussen worden geannuleerd. "Een einddatum voor code oranje is er momenteel niet. Op basis van de evolutie van de cijfers zullen we indien nodig verder verstrengen. We hopen echter dat we door onze gemeenschappelijke inspanningen en het naleven van de hygiëneregels de trend kunnen ombuigen", aldus Lode De Geyter van Howest, dat campussen heeft in Brugge en Kortrijk. "Ook in code oranje kunnen lessen en practica deels blijven doorgaan op de campus, maar volgens een aangepaste bezettingsgraad. In code geel bedroeg de globale bezettingsgraad op de campus 75 procent. De labo's en praktijkruimten behouden wel de volledige capaciteit. Verder blijven de lestijden beperkt tot maximum 90 minuten, met daarna een half uur verluchting. Een mondmasker blijft te allen tijde verplicht voor iedereen die een campus betreedt.""We weten hoe moeilijk dit is voor de studenten. De studententijd hoort een moment te zijn van veel vrijheid, kansen nemen, veel nieuwe mensen leren kennen en veel nieuwe dingen ontdekken en doen. Dat gaat nu even wat moeilijker, en we begrijpen maar al te goed hoe frustrerend dat is. Maar: door nu even hard op de rem te gaan staan, kunnen we straks gewoon sneller terug naar een situatie waarin besmettingen dalen en waarin weer meer mogelijk wordt. Onze dank gaat ook uit naar alle collega's voor de vele inspanningen om het academiejaar zo goed als mogelijk te hebben gestart", aldus nog Joris Hindryckx van Vives.(HH)