Hogescholen Howest en Vives gaan maximaal voor online onderwijs

© NurPhoto via Getty Images
Mieke Verhelle

Hogeschool Vives stopt de lessen tot en met dinsdag en gaat dan over tot online onderwijs. Ook Howest start vanaf maandag met digitale lessen.

De Vlaamse hogescholen zetten in het licht van de huidige pandemie maximaal in op online onderwijs, zo beslisten ze in onderling overleg. De studentenuitwisselingen met het buitenland worden resoluut afgebouwd en stopgezet. “Medewerkers zullen zo veel mogelijk telewerken, niet-essentiële vergaderingen worden afgelast en ook events worden geannuleerd”, aldus de onderwijsinstellingen.

De Vlaamse hogescholen staan via de Vlaamse Hogescholenraad permanent in contact met elkaar en maakten onderling concrete werkafspraken. Ze willen zo “consequent, consistent en éénduidig” maatregelen kunnen blijven nemen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

Examens blijven

De hogeschool Vives schrapt vanaf vrijdag alle lessen op de verschillende campussen in Brugge, Kortrijk, Torhout, Oostende en Roeselare. Tot en met dinsdag 17 maart wordt er geen enkele les gegeven. Vanaf woensdag worden er online lessen voorzien. Zo’n 15 onderwijstechnologen staan ter beschikking van de docenten om hen daarbij te helpen. Labs en praktijklessen zullen in zo veilig mogelijke omstandigheden worden georganiseerd.

De faciliteiten op de campussen, zoals de bibliotheken en de restaurants, blijven wel toegankelijk. Ook hier wordt rekening gehouden met de veiligheidsvoorschriften van de overheden. In de restaurants kan niet meer worden betaald met contant geld. Verder worden alle evenementen op de campussen tot en met de paasvakantie geannuleerd. Ook excursies, uitstappen in binnen- en buitenland en buitenlandse stages worden geannuleerd tot en met de paasvakantie. Examens gaan wel door zoals gepland, weliswaar in voldoende grote lokalen met voldoende afstand tussen de studenten.

Howest

Ook Howest richt van maandag 16 maart tot en met 19 april onderwijs via digitale wijze aan. Om die overgang te kunnen voorbereiden, worden alle lessen op vrijdag 13 maart geschorst.

De examens en de evaluaties gaan zoveel mogelijk door. Ook de stages gaan door zoals gepland, tenzij de stageplaats zelf andere maatregelen treft. De bibliotheken blijven open voor onderzoek, maar niet om er gezamenlijk te studeren. Alle educatieve projectweken worden uitgesteld of afgelast. En er is een beperkt aanbod in de studentenrestaurants.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.