In beide gevallen waren de eigenaars van oordeel dat zij als tweedeverblijvers beduidend meer moesten bijdragen in kosten voor gemeentelijke voorzieningen dan de inwoners van De Panne zelf. Te meer omdat die laatsten ook geen aanvullende belasting op de personenbelasting hoeven te betalen. Het hof vol...

In beide gevallen waren de eigenaars van oordeel dat zij als tweedeverblijvers beduidend meer moesten bijdragen in kosten voor gemeentelijke voorzieningen dan de inwoners van De Panne zelf. Te meer omdat die laatsten ook geen aanvullende belasting op de personenbelasting hoeven te betalen. Het hof volgde hun argumentatie en oordeelde dat de gemeente het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod schond. Burgemeester Bram Degrieck: "Het gaat hier om dossiers uit 2015 en 2016. Maar de uitspraak van het hof verwondert ons. In andere, gelijkaardige zaken bij andere kustgemeenten die ook nul procent aanvullende personenbelasting heffen, sprak het hof zich in het verleden helemaal anders uit. In ieder geval, het gemeentebestuur zal zich juridisch goed laten informeren. De relatie met het overgrote deel van onze tweedeverblijvers is bijzonder goed, slechts een klein percentage van de eigenaars spant een zaak aan tegen het gemeentebestuur. Het zal dus wel meevallen met die schending van het gelijkheidsbeginsel. Dergelijke procedures zijn duur, en kost die tweedeverblijver waarschijnlijk meer dan de belasting zelf."De arresten van het hof van beroep beperken zich evenwel tot deze individuele zaken. Ze betekenen geenszins dat alle andere eigenaars van een tweedeverblijf automatisch de belasting op wooneenheden zonder domicilie niet meer hoeven te betalen. Het gemeentebestuur beraadt zich over verdere stappen, waarbij een procedure bij het Hof van Cassatie niet wordt uitgesloten.