Natuurpunt Damme zette een bijzonder belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de vereniging. De natuurvereniging, die sinds de eerste aankoop in 1982 nu al zo'n 250 hectare natuurgebied in eigendom heeft of beheert, droomt al lang van een ruimte om haar materiaal voor het beheer van het reservaat te stockeren én vooral ook van een ruimte om in te richten als kwaliteitsvol bezoekerscentrum. Zo'n centrum zou als startpunt kunnen dienen voor de vele excursies die Natuurpunt organiseert en de educatieve werking zou er verder ontwikkeld kunnen worden.
...

Natuurpunt Damme zette een bijzonder belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de vereniging. De natuurvereniging, die sinds de eerste aankoop in 1982 nu al zo'n 250 hectare natuurgebied in eigendom heeft of beheert, droomt al lang van een ruimte om haar materiaal voor het beheer van het reservaat te stockeren én vooral ook van een ruimte om in te richten als kwaliteitsvol bezoekerscentrum. Zo'n centrum zou als startpunt kunnen dienen voor de vele excursies die Natuurpunt organiseert en de educatieve werking zou er verder ontwikkeld kunnen worden. "Toen de hoeve op de hoek van de Romboutswervedijk en de Dammesteenweg te koop kwam, waren wij bijzonder geïnteresseerd", zegt Patrick Meire, voorzitter van Natuurpunt Damme. "De locatie, vlakbij ons natuurreservaat, is perfect. We hebben dus gewerkt aan een visienota en een financieel plan en zijn met een concrete nota naar de Raad van Bestuur van Natuurpunt getrokken. Het compromis werd intussen getekend en de hoeve werd eigendom van Natuurpunt." Ook Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V+) is verheugd over deze ontwikkeling. "Ik heb die mogelijkheid samen met Natuurpunt bekeken", zegt burgemeester Coens. "Deze ontwikkeling gaat bijzonder goed samen met de vernieuwing van de Dammesteenweg die begin deze week al begonnen is. Vanaf de kruising met de Pompestraat verdwijnt het huidige en te smalle fietspad en in de plaats wordt op die strook groen aangelegd. Op het huidige weiland komt er daarnaast een geheel nieuw comfortabel fietspad met ook nog eens een gracht ernaast." "Wat de auto's betreft, komen er dichter naar de brug toe snelheidsremmende maatregelen", stelt de burgemeester. "Er zal onder meer een aangepast, ander wegdek komen, met kasseien en er komt ook effectief een snelheidsbeperking; die gaat van de gebruikelijke 70 naar 50 km/u en dan naar 30 km/u. De middenwal van de stadswallen zal bovendien heraangelegd worden waardoor er een poorteffect ontstaan. De door Natuurpunt aangekochte hoeve kan een overstappunt zijn om met de fiets of te voet onze onthaaste stad of het natuurreservaat in te trekken." Natuurpunt stelde intussen een architect aan. "Ik benadruk dat het allemaal nog pril is dus er zijn nog geen zekerheden over de inrichting maar we denken er wel aan om het voormalige woongedeelte in te richten met een kantoortje, vergaderruimte, een keukentje en dergelijke meer zodat Natuurpunt Damme hier dus beschikt over een vaste accommodatie.""De oude koeienstal kan ingericht worden als cafetaria. In de ruimte van de oude loods willen we onder meer een klein laboratorium en een bibliotheek voorzien. Daarnaast willen we er graag zowel permanente als wisselende tentoonstellingen realiseren. Hiervoor willen we nauw samen werken met de Stad Damme en met het bestaande bezoekerscentrum bij de dienst Toerisme." Burgemeester Coens vult aan: "Op de zijstrook van het achterliggende weiland, met ingang via de Romboutswervedijk, willen we ook een 'groene' randparking realiseren. Daarvoor zal de ondergrond dus niet verhard worden; er zou gebruik gemaakt worden van een soort plastic matten die waterdoorlatend zijn. Met een extra randparking spelen we zeker in op een belangrijke nood." Natuurpunt zou al in september beginnen met het opfrissen en renoveren van de voormalige woning en hoopt er tegen de winter al te kunnen gebruik van maken.