Een van de spilfiguren in bijna alle dossiers is de Brugse advocate Marleen Ryelandt. Sinds zij afstand deed van haar groen zitje in de gemeenteraad, heeft zij haar handen vrij om te procederen tegen onder meer de stad Brugge. Eerder al deed zij haar bijnaam van Brugse Madam Non alle eer aan, toen zij opkwam voor het behoud van de open ruimte en optrad voor de Witte Pion in de tijd dat Club Brugge nog droomde van een voetbalstadion in Loppem.
...

Een van de spilfiguren in bijna alle dossiers is de Brugse advocate Marleen Ryelandt. Sinds zij afstand deed van haar groen zitje in de gemeenteraad, heeft zij haar handen vrij om te procederen tegen onder meer de stad Brugge. Eerder al deed zij haar bijnaam van Brugse Madam Non alle eer aan, toen zij opkwam voor het behoud van de open ruimte en optrad voor de Witte Pion in de tijd dat Club Brugge nog droomde van een voetbalstadion in Loppem.Dezer dagen verdedigt Marleen Ryelandt voor de Raad van State de belangen van een 80-jarige landbouwster en haar zoon, die een hoeve, weiden en akkerland bezitten langs de Blankenbergse Steenweg. "Het is niet omdat Club nu een nieuw stadion wil bouwen op de Olympiasite in Sint-Andries dat dit dossier van de baan is. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bevat in Sint-Pieters ook bijkomende bedrijventerreinen, maar de nood aan extra industriezones is onvoldoende bewezen. De studie van het West-Vlaams Economisch Studiebureau, waarop ondernemersvereniging VOKA zich baseert en die spreekt over de nijpende behoefte aan 110 hectare bedrijventerrein, bestaat uit amper drie velletjes papier! Bovendien is de kans reëel dat Cercle een kleiner stadion bouwt op die site. Mijn cliënten zijn bang onteigend te worden en willen hun landbouwgrond behouden. Tegen een nieuw Cerclestadion op OCMW-grond kanten zij zich niet, op voorwaarde dat er een deftige oplossing gevonden wordt voor de onvermijdelijke mobiliteitsproblemen."Op 26 juni - vlak voor de zomer - pleitte Marleen Ryelandt al in dit dossier voor de Raad van State. "Tijdens die zitting ontstond er hevige commotie, toen de advocaat van het Vlaamse Gewest en de auditeur vernamen dat Club het geweer van schouder veranderd heeft. Beiden argumenteerden dat een stadion met 40.000 zitjes op Jan Breydel voor te veel mobiliteitsproblemen zal zorgen in Sint-Andries. De raadsman van het Vlaamse Gewest zei toen letterlijk over my dead body.... Als Club niet met een sluitende oplossing voor de verwachte verkeersellende komt, is de kans groot dat Bart Verhaeghe geen omgevingsvergunning bemachtigt. De club zal moeten uitpakken met een stevig mobiliteitsplan", stelt de Brugse advocate. In het najaar zou de Raad van State zich in principe definitief uitspreken in dit netelige dossier. De kans is groot dat de Raad het advies van de auditeur volgt en die wil het nieuwe gewestelijk ruimtelijk structuurplan (grup), dat extra bedrijventerreinen en een sportstadion in Sint-Pieters mogelijk maakt, niet schrappen.Voor een deelfacet van dit grup loopt er een aparte procedure. De Brugse bouwpromotor Novus en de Wingense vastgoedmakelaar Danneels hebben bij de Raad van State bezwaar ingediend tegen de bestemmingswijziging van Klein Appelmoes in Assebroek. De stad Brugge en het Vlaamse Gewest willen dit woonuitbreidingsgebied, waar deze investeerders tientallen nieuwe woningen gepland hebben, omvormen tot een natuurgebied. Volgens Marleen Ryelandt zou de overheid wel eens aan het kortste eind kunnen trekken, want in dat dossier heeft de auditeur zich aan de zijde van ontwikkelaars geschaard. "Op vrijdag 4 september wordt er in deze zaak gepleit en dienen de verschillende partijen hun besluiten in. Indien de Raad van State het woonuitbreidingsgebied bekrachtigt, kan de stad natuurlijk nog altijd een gemeentelijk uitvoeringsplan opstellen om die groene open ruimte te behouden. Maar dan zullen Novus en Danneels ongetwijfeld planschade inroepen. Dat kan de stad veel geld kosten..." Ryelandt looft de houding van het stadsbestuur dat in het dossier van Klein Appelmoes kiest voor het behoud van de open ruimte. Maar ze begrijpt niet dat de stad en de West-Vlaamse Intercommunale de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo de kans bieden veertig sociale flats laten bouwen tussen de Mispelaar en de Michel Van Hammestraat: "Dat is de toegangsdreef tot de als natuurgebied beschermde Assebroekse Meersen. We zullen namens de buurtbewoners, die zich verzetten tegen extra woningen in een overstromingsgevoelig gebied, bij de stad bezwaar aantekenen tegen die plannen. Dit is een vreemd dossier. In 2017 was er al protest van de omwonenden. Toen heeft Vivendo de plannen ingetrokken. Nu zijn er nieuwe plannen, die enkel verschillen in het feit dat er nu vier woonblokken komen in plaats van twee..."Burgemeester Dirk De fauw, voorzitter van Vivendo, reageert: "Er is slechts één persoon, een man die een oud boerderijtje gebruikt als tweedeverblijf, gekant tegen die veertig sociale flats. De private woningen op deze site zijn al lang gerealiseerd door ontwikkelaar Novus. We hebben de plannen voor de sociale woningen hertekend op basis van de wensen van de buurt en ook met de waterhuishouding is er rekening gehouden."In Steenbrugge weigert de stad dan weer na protest van de buurt om een bouwvergunning te verlenen aan JPB Invest voor 53 woningen en 38 appartementen in drassige weiden langs de Sint-Trudostraat. Aan de overkant zijn Vivendo en WVI wel infrastructuurwerken gestart voor de grootste verkaveling in Brugge van de laatste tien jaar. 139 wooneenheden, waarvan de helft sociale woningen, zullen tegen 2024 klaar zijn. "Met een parkzone, een winterbedding en open grachten om waterproblemen te vermijden", stelt Geert Sanders van WVI. Het duurde vijftien jaar eer dit project groen licht kreeg.De site zal 400 bewoners herbergen. Vivendo en WVI hebben er alles aan gedaan om de buurt tegemoet te komen met wandelpaden, veilige fietsdoorsteken, groen,... Wie al meer dan drie jaar in Brugge woont of werkt, krijgt voorrang bij de aankoop. De bouwkavels tussen 189 en 439 m² mikken vooral op jonge gezinnen. "Er is nog nood aan bouwgrond in Brugge, dat blijkt uit de vele vragen die wij krijgen", aldus Sanders.