"Vroeger hoorde ik mijn vader Lucien dikwijls vertellen over zijn wonderbare visvangsten in de Leie en de Gaverbeek", vertelt Dany Baekelandt. "Dat veranderde na de oorlogsjaren echter met de opkomst van de industrie. Er werd heel wat afvalwater geloosd in de rivieren en door de vervuiling verdween ook het leven in het water. Gelukkig werden er de jongste decennia op vlak van waterzuivering heel wat stappen in de goeie richting gezet. Ik vind dat de kwaliteit van het Leiewater er altijd maar beter op wordt."
...