"Vroeger hoorde ik mijn vader Lucien dikwijls vertellen over zijn wonderbare visvangsten in de Leie en de Gaverbeek", vertelt Dany Baekelandt. "Dat veranderde na de oorlogsjaren echter met de opkomst van de industrie. Er werd heel wat afvalwater geloosd in de rivieren en door de vervuiling verdween ook het leven in het water. Gelukkig werden er de jongste decennia op vlak van waterzuivering heel wat stappen in de goeie richting gezet. Ik vind dat de kwaliteit van het Leiewater er altijd maar beter op wordt."
...

"Vroeger hoorde ik mijn vader Lucien dikwijls vertellen over zijn wonderbare visvangsten in de Leie en de Gaverbeek", vertelt Dany Baekelandt. "Dat veranderde na de oorlogsjaren echter met de opkomst van de industrie. Er werd heel wat afvalwater geloosd in de rivieren en door de vervuiling verdween ook het leven in het water. Gelukkig werden er de jongste decennia op vlak van waterzuivering heel wat stappen in de goeie richting gezet. Ik vind dat de kwaliteit van het Leiewater er altijd maar beter op wordt.""Hoe zuiverder het water, hoe meer vissoorten je er aantreft. Wat ik bovenhaalde toen ik hier tien, vijftien jaar geleden voor het eerst kwam vissen, kan je niet meer vergelijken met de soorten vis die je hier nu aantreft.""Er leeft een rijk visbestand in de Leie met verschillende soorten karpers, snoekbaars, snoek, blankvoorn, rietvoorn, ruisvoorn, brasem, winde, baars, grondel, paling, meerval, blei en ik ving zelfs een rivierforel. Ik spotte eveneens rivierkreeftjes, die tref je enkel aan als de waterkwaliteit erg goed is.""Recent kwamen daar ook enkele exoten bij zoals de zwartband grondel. Die komen hier terecht via schepen die hun ballastsediment lozen. Deze kleine visjes groeiden op diverse plaatsen al uit tot een van de meest dominante vissoorten. Meestal vis ik op voorn, op een paar uur tijd haal ik er toch gemakkelijk een 30-tal boven. Ondertussen zitten er ook al veel wolhandkrabben, dat is minder leuk.""In de Leie is het heel wat moeilijker vissen dan in een visvijver, maar ik vind dat net aangenamer. Je moet je niet alleen rekening houden met de wisselende stroming, de vissen zelf zijn ook krachtiger. En je moet rekening houden met de schepen en de bootjes die voorbijkomen, maar na een paar minuten kan je gewoon weer verder vissen.""De jongste tijd was er veel te doen rond de plaag van de blauwalgen, maar in stromend water heb je dat probleem niet. Er was wel enige hinder door eendenkroos, hoewel het een stuk minder was dan vorig jaar.""Alle vissen die ik boven haal, geef ik meteen hun vrijheid terug. Die verplichting is duidelijk niet ingeburgerd bij de Oostblokkers die komen vissen. In principe mag je enkel baars en snoekbaars meenemen naar huis, maar niet meer dan drie stuks en daar trekken ze zich helemaal niets van aan.""Ondertussen kan er sinds vorig jaar ook opnieuw gevist worden in De Mandel in Wakken en ook in de Gaverbeek zitten er heel wat soorten vis. Na een recente zware bedrijfsbrand was er jammer genoeg een grote vissterfte in de Gaverbeek.""Normaal kom ik een drietal keer in de week vissen. Mijn favoriete stekjes zijn aan het sas en in de omgeving van de Lourdesgrot. Ook Noël Vanderbeken, Willy Vercruysse en Noël Wulleman werpen hier regelmatig hun hengels uit." (IVD)