Een oogje in het zeil houden bij oudere buren, opletten of er nergens een hond vast zit in de wagen,... Het hittenoodplan van Stad Kortrijk rekent vooral op de oplettendheid van de Kortrijkzanen. "Problemen die je zelf niet onmiddellijk kan oplossen, leg je best voor aan meldpunt 1777", aldus het stadsbestuur. "Je kan gratis bellen van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantoortijden van 9 tot 17 uur. Het meldpunt is ook bereikbaar via mail of via de app."
...

Een oogje in het zeil houden bij oudere buren, opletten of er nergens een hond vast zit in de wagen,... Het hittenoodplan van Stad Kortrijk rekent vooral op de oplettendheid van de Kortrijkzanen. "Problemen die je zelf niet onmiddellijk kan oplossen, leg je best voor aan meldpunt 1777", aldus het stadsbestuur. "Je kan gratis bellen van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantoortijden van 9 tot 17 uur. Het meldpunt is ook bereikbaar via mail of via de app."Buiten de openingstijden kan je overigens voor dringende gevallen terecht bij de politie op het gratis nummer 1701 of het noodnummer 112. Men kan ook rechtstreeks (telefonisch) terecht bij het Sociaal Huis en de wijkcentra. Door de huidige veiligheidsmaatregelen is het echter nog niet mogelijk om verfrissing op te zoeken in de cafetaria van de wijk-of woonzorgcentra. Stadsmedewerkers die buiten werken kunnen van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juni een zomerregeling volgen. Dit betekent dat zij vroeger mogen beginnen werken en meer (korte) pauzes mogen nemen. Het mooie weer én het einde van de examenperiode zal ongetwijfeld meer volk naar buiten lokken. De stad bereidt zich samen met politiezone Vlas voor om mogelijke grote drukte op hotspots in de stad te monitoren en zo nodig in te grijpen. Een online druktebarometer moet hier redding brengen.Wildzwemmers zoeken vaak verkoeling op in de Leie. Maar dat is gevaarlijk. Vorig jaar verdronk er nog een jongeman op een populaire zwemplek. "Koude onderstromen kunnen je spieren doen verkrampen tijdens het zwemmen en je kan je ernstig bezeren als je het ondiepe water induikt", waarschuwt de stad. Het bestuur en De Vlaamse Waterweg lieten vorig jaar bordjes 'verboden te zwemmen' plaatsen. De politie controleert indien nodig en schrijft GAS-boetes uit. Het zwemverbod geldt eveneens voor dieren. Zwemmen in het kanaal Bossuit-Kortrijk, nabij het openluchtzwembad Abdijkaai, is sinds 8 juni wél mogelijk. Dit kan enkel op bepaalde tijdstippen, in een afgebakende zwemzone en onder begeleiding van een redder. Deze openluchtzwemzone is vooral bedoeld voor sportieve baantjeszwemmers en niet voor de recreatieve zwemmer. Op voorhand reserveren is verplicht. Honden hebben snel last van de warmte. "Laat hen daarom nooit achter in de auto bij warm weer. Een stilstaande auto wordt in de zon snel heet, ook al staan de ramen een stukje open", luidt de waarschuwing. De gemeenschapswachten en politie houden daarom een oogje in het zeil. Heb je andere dieren? Zorg dat ze koel drinkwater en de nodige beschutting tegen de zon hebben.