"In ons recent en bindend politiereglement staat duidelijk dat er een verbod is vanaf 30 graden Celsius", zegt de Brugse schepen voor Dierenwelzijn Mathijs Goderis (SP.A).
...

"In ons recent en bindend politiereglement staat duidelijk dat er een verbod is vanaf 30 graden Celsius", zegt de Brugse schepen voor Dierenwelzijn Mathijs Goderis (SP.A). "Ik ga ervan uit dat alle uitbaters van paardenkoetsen dit verbod respecteren. Maandag was het volgens het KMI in Brugge 29,7 graden Celsius en ging het verbod niet in. Je moet ergens een lijn trekken. Er is wel een afspraak dat vanaf 25 graden de paarden extra rusttijden krijgen, extra water en geregeld afgespoeld worden met water.""Ik heb nog niet van mijn diensten of de politie gehoord dat er koetsiers zijn die ons reglement niet respecteren. Trouwens, op 13 augustus heeft de Vlaamse Diereninspectie een controle uitgevoerd bij de Brugse koetsiers en hun paarden. Dat rapport is zeer positief, er waren weinig of geen opmerkingen. Dus: de Brugse koetsiers respecteren het dierenwelzijn van hun paarden."