Sinds 1 januari 2018 heeft het VLIZ de grond en de gebouwen van de voormalige scheepswerf Seghers in concessie genomen van het Vlaamse Gewest. In 2013 werden al vier loodsen gerenoveerd en in gebruik genomen door het VLIZ op dezelfde site gelegen tussen de slipway en de vuurtoren.
...

Sinds 1 januari 2018 heeft het VLIZ de grond en de gebouwen van de voormalige scheepswerf Seghers in concessie genomen van het Vlaamse Gewest. In 2013 werden al vier loodsen gerenoveerd en in gebruik genomen door het VLIZ op dezelfde site gelegen tussen de slipway en de vuurtoren. Tot het huidige gebouwenbestand, momenteel nog gebruikt door Oostende Sailing Vessels cvba die onder andere de Nele uitreedt, horen ook de beschermde bunker uit de Tweede Wereldoorlog en het droogdok van de voormalige scheepswerf. Geruchten als zou de bunker worden afgebroken of dichtgemetseld worden door directeur Jan Mees van het VLIZ ten stelligste ontkend. "Integendeel, de bunker is trouwens beschermd en zal zeker geïntegreerd worden in de nieuwe plannen waarbij we het historische en maritieme karakter en alle erfgoedwaarden van deze site willen behouden. De bestaande gebouwen zullen dus in de mate van het mogelijke opgewaardeerd worden en niet afgebroken." Uiteindelijk wordt het bestaande gebouwencomplex uitgebouwd tot een marien station met plaats voor technische werkplaats, labo's, studie- en onderzoeksruimtes, een hypermodern roboticacentrum met faciliteiten voor marien onderzoek. "Bij de ontwikkeling van de nieuwe plannen voorzien we, naast het respect voor het erfgoedkarakter van de locatie, ook ruimte voor publiekswerking, een belangrijk aspect van onze missie", aldus Jan Mees.Meteen ent het VLIZ zich op een lange en unieke traditie van marien onderzoek op de Oosteroever. In 1843 zorgde Pierre-Joseph Van Beneden, professor zoölogie aan de KULeuven voor een wereldprimeur. Hij bouwde toen op eigen kosten in de oesterkwekerij van zijn schoonouders het allereerste, bescheiden marien onderzoeksstation ter wereld uit dat algauw de ontmoetingsplaats zou worden van zeegeleerden van over de hele wereld. En dat op nog geen 100 meter van de plaats waar straks de gevoelige uitbreiding van het Marien Station Oostende (MSO) zal komen. Nog dit najaar laat het VLIZ een studie uitschrijven die moet leiden tot een masterplan in 2019 ter sanering en renovatie van de huidige site. "Na opkuis en sanering in 2019 hopen we de bouwwerken te kunnen starten in 2020" besluit Jan Mees. (Marc Loy)