Sinds 1 januari 2018 heeft het VLIZ de grond en de gebouwen van de voormalige scheepswerf Seghers in concessie genomen van het Vlaamse Gewest. In 2013 werden al vier loodsen gerenoveerd en in gebruik genomen door het VLIZ op dezelfde site gelegen tussen de slipway en de vuurtoren.
...