De pastorale eenheid kreeg de naam van de Heilige Clara. " Met eerst pater Capucijn Kenny Brack als pastoor van Heuvelland en vervolgens in zijn voetspoor pastoor Igor Debliquy die de Franciscaanse spiritualiteit zeer genegen was en intussen tot de orde is toegetreden, lag het voor de hand dat gekozen werd voor een 'franciscaanse' heilige: de heilige Clara, die samen met Franciscus de orde gesticht heeft. Het is goed dat we als gelovigen een 'spiritualiteit' hebben: een inspiratiebron dat ons bezig-zijn voeding en richting geeft. De jongerenwerking in Loker waar we fier op zijn en de toekomst betekent voor onze kerkgemeenschap heeft franciscaanse roots en laat zich inspireren door figuren als Franciscus en Clara. Omdat we hen hierin ...

De pastorale eenheid kreeg de naam van de Heilige Clara. " Met eerst pater Capucijn Kenny Brack als pastoor van Heuvelland en vervolgens in zijn voetspoor pastoor Igor Debliquy die de Franciscaanse spiritualiteit zeer genegen was en intussen tot de orde is toegetreden, lag het voor de hand dat gekozen werd voor een 'franciscaanse' heilige: de heilige Clara, die samen met Franciscus de orde gesticht heeft. Het is goed dat we als gelovigen een 'spiritualiteit' hebben: een inspiratiebron dat ons bezig-zijn voeding en richting geeft. De jongerenwerking in Loker waar we fier op zijn en de toekomst betekent voor onze kerkgemeenschap heeft franciscaanse roots en laat zich inspireren door figuren als Franciscus en Clara. Omdat we hen hierin steunen als eenheid van parochiegemeenschappen hebben wij gekozen om samen op weg te gaan onder de steun en zegen van de Heilige Clara. Het eigen franciscaanse Tau-kruis in ons logo verwijst daarna," verduidelijkt deken Miquel Dehondt die voortaan de weekendvieringen voorgaat of zich laat vervangen door priester Dominiek Moens uit Poperinge. "In Mesen -Loker-Westouter en Nieuwkerke is er elk weekend een eucharistieviering .In de andere kerken wordt bij gelegenheden een viering gehouden zoals doop, bijzondere vraag voor jaarmis, begrafenis, huwelijk, Eerste communie en Vormsel." De vormselcatechese gebeurt voortaan over de parochiegrenzen heen. "We kiezen voor een sterke, degelijke inhoudelijke voorbereiding. Rekening houdend met de overvolle agenda's van de jongeren en hun ouders, bieden wij de kans aan iedere kandidaat-vormeling, om de voorbereiding naar het vormsel te volgen in de groep die samenkomt op het ogenblik dat het voor hen het beste past," duidt Ann Vanraes. In een pastorale eenheid zijn de grenzen tussen de parochies uitgeveegd. De parochies bestaan nog juridisch maar in het pastoraal bezigzijn vormen ze een eenheid, een 'Nieuwe Parochie'. "We zijn nu een pastorale eenheid waar we voordien een federatie vormden. De opdracht die de lokale geloofsgemeenschappen kregen vanuit het bisdom was vooral de krachten te bundelen om de taken te kunnen vervullen eigen aan een christen geloofsgemeenschap."In de pastorale eenheid is er een vertegenwoordiging uit de verschillende parochies. De groep komt zo'n 3 à 4 keer samen per jaar. "Er is een verscheidenheid in de groep zodat we de vragen die zich stellen of problemen allerhande professioneel kunnen behandelen. We willen werkgroepen oprichten allerhande. Daarom hebben we op de aankondiging van de kerstvieringen een talentenkaart afgedrukt. Mensen die zich geroepen voelen om hun talent en wat tijd in te zetten voor de geloofsgemeenschap kunnen dit aan het secretariaat meedelen. Hoe klein of kort of tijdelijk ook elke medewerking is te waarderen," aldus Ann Vanraes. De bestaande verenigingen die christelijk geïnspireerd zijn blijven belangrijk in het weefsel van de plaatselijke gemeenschappen. " We proberen als Pastorale Eenheid daadwerkelijk alles wat in de lokale gemeenschappen bijdraagt tot een geloofsgetuigenis te waarderen en ondersteunen. Het team alleen kan geen beleid voeren zonder de volledige gemeenschap." De pastorale eenheid Heilige Clara-Heuvelland behoort tot het decanaat Poperinge samen met de pastorale eenheid Sint Bertinus Poperinge-Vleteren en de federatie Poperinge West. De Pastorale Eenheid H. Clara maakt deel uit van de dekenij Poperinge als groter geheel. In dat groter geheel heeft diaken Luc Vandevyver de taak om de uitvaarten te coördineren. Diaken Vandevyver verzorgt ook de pastoraal en de wekelijkse liturgie in het WZC Sint-Medard in Wijtschate. Bovendien is hij ingeschakeld in de liturgie in de Poperingse kerken. (MDN)Alle info: www.clarape.be