Ook in Heuvelland is er een steeds groeiende vraag van landbouwers en inwoners om te mogen instaan voor de eigen duurzame energieopwekking. Daarbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van kleine windturbines tot 15 meter ashoogte. "De realiteit leert ons echter dat er nog maar weinig tot geen kleine windturbines vergund werden, voornamelijk door discussies rond rendabiliteit", legt schepen Wieland De Meyer uit. "Daarom zijn wij nu een onderzoek gestart om maximum drie grote windmolens - met een ashoogte van 75 meter en een tiphoogte (het hoogste punt van de wiek, red.) van 150 meter - te plaatsen op ons grondgebied. We kiezen bewust niet voor kleine windmolens. Als je daarmee voldoende energie wil produceren, dan moet het hele landschap vol staan en dat willen we zeker niet."
...

Ook in Heuvelland is er een steeds groeiende vraag van landbouwers en inwoners om te mogen instaan voor de eigen duurzame energieopwekking. Daarbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van kleine windturbines tot 15 meter ashoogte. "De realiteit leert ons echter dat er nog maar weinig tot geen kleine windturbines vergund werden, voornamelijk door discussies rond rendabiliteit", legt schepen Wieland De Meyer uit. "Daarom zijn wij nu een onderzoek gestart om maximum drie grote windmolens - met een ashoogte van 75 meter en een tiphoogte (het hoogste punt van de wiek, red.) van 150 meter - te plaatsen op ons grondgebied. We kiezen bewust niet voor kleine windmolens. Als je daarmee voldoende energie wil produceren, dan moet het hele landschap vol staan en dat willen we zeker niet."Een grote windmolen levert momenteel ongeveer 3 megawatt op. "Met drie windmolens zou je het jaarverbruik kunnen dekken van alle Heuvellandse gezinnen", aldus Wieland De Meyer. "Het gaat daarbij wel om particulieren, dus zonder de industrie en de landbouw meegerekend."Momenteel loopt een eerste onderzoek welke plaatsen in Heuvelland eventueel in aanmerking zouden kunnen komen om die windmolens neer te zetten. Een viertal locaties komt nog in aanmerking, al wil de schepen die plaatsen niet benoemen. "We weten dat er zoiets bestaat als het windplan van de overheid. Daarop kan je zien waar er voldoende windsterkte is voor zo'n windmolen. De overheid geeft ook aan dat de windmolens er best komen in de buurt van industrie, kanalen of snelwegen. In ons landelijk gebied kunnen we daar echter niet aan voldoen. Het onderzoek gaat de goede kant op, maar zekerheid over een mogelijke locatie is er nog niet. Dat zal voor het voorjaar van 2020 zijn."Eenmaal de locatie bepaald is, overweegt de gemeente een coöperatieve op te richten waarbij elk lid tot een wettelijk bepaald maximum van 5.000 euro kan inbrengen. "Zo heeft iedere inwoner van Heuvelland de kans om te investeren en zo ook mee te genieten van de opbrengsten van de molens." Eind 2016 keurde de Vlaamse regering een conceptnota voor een nieuw windplan goed. 'Windkracht 2020' spreekt onder andere over 280 nieuwe windturbines in Vlaanderen tegen 2020. "Maar dat speelt niet echt mee in onze beslissing om hier windturbines te plaatsen", stelt Wieland De Meyer. "We beseffen wel dat heel wat burgers vaak weigerachtig staan tegenover windmolens in hun nabije omgeving." Informatie en participatie zijn volgens de schepen dan ook essentieel om hen over de streep te trekken. "Informeren, betrekken, luisteren en bijsturen... en de inwoners naast de lasten ook de lusten laten dragen."In 2013 kreeg de gemeente Heuvelland al eens een aanvraag binnen van het bedrijf Westwind Zephyrus uit Kuurne voor het plaatsen van zeven windturbines in Nieuwkerke aan het gehucht Romarin. Onder andere door acties van het comité Leefbaar Heuvelland werd de vergunning toen niet gegund. Julien De Paepe, toen uitbater van het Wolvennest in de Zuidlindestraat, was één van de roergangers achter dat actiecomité. Hij woont nu in Wijtschate. "Ondertussen zijn we goed zes jaar verder en werden we met z'n allen bewuster van windturbines", reageert hij. "De aanvraag van dat bedrijf plaatste ons toen met de rug tegen de muur. Van overleg was er helemaal geen sprake. Ik herinner me dat de aanplakborden ergens op een onzichtbare plaats in een afgelegen gracht geplaatst werden. Ze werden ook nog eens voor de einddatum weggehaald."Het actiecomité haalde toen de rust van Heuvelland aan om de windturbines niet toe te laten. "Windmolens passen inderdaad niet in een streek waar natuurliefhebbers, wandelaars of fietsers tot rust komen met zicht op de prachtige weidse natuur. Maar er is wel een mentaliteitswijziging opgetreden. Er zal wellicht nog wat gemor zijn bij de inwoners, maar tot acties zoals toen zou het nu wellicht niet meer komen." Leefbaar Heuvelland werd alvast ontbonden. "We hadden toen ons doel bereikt. Of er een nieuwe start genomen kan worden? Dat kan ik niet zeggen. Toen waren de actievoerders allemaal uit Nieuwkerke, waar het windmolenpark zou komen. De eventuele komst van een actiegroep zal zeker ook afhangen van de locatie waar de windmolens zouden komen." (MDN)