Ook in Heuvelland is er een steeds groeiende vraag van landbouwers en inwoners om te mogen instaan voor de eigen duurzame energieopwekking. Daarbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van kleine windturbines tot 15 meter ashoogte. "De realiteit leert ons echter dat er nog maar weinig tot geen kleine windturbines vergund werden, voornamelijk door discussies rond rendabiliteit", legt schepen Wieland De Meyer uit. "Daarom zijn wij nu een onderzoek gestart om maximum drie grote windmolens - met een ashoogte van 75 meter en een tiphoogte (het hoogste punt van de wiek, red.) van 150 meter - te plaatsen op ons grondgebied. We kiezen bewust niet voor kleine windmolens. Als je daarmee voldoende energie wil produceren, dan moet het hele landschap vol staan en dat willen we zeker niet."
...