Met haar fietstocht wil Anneke geld inzamelen voor het goed doel, nl. Uilenspiegel vzw, een organisatie die zich inzet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De gemeente Heuvelland zet het komende jaar ook sterk in op het thema geestelijke gezondsheidszorg. Hiervoor hebben ze een partnerschap opgestart samen met vzw Te Gek?!, de Belcantovrienden en de Nationale Loterij.
...

Met haar fietstocht wil Anneke geld inzamelen voor het goed doel, nl. Uilenspiegel vzw, een organisatie die zich inzet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De gemeente Heuvelland zet het komende jaar ook sterk in op het thema geestelijke gezondsheidszorg. Hiervoor hebben ze een partnerschap opgestart samen met vzw Te Gek?!, de Belcantovrienden en de Nationale Loterij.Anneke Trols werd in het verleden zelf geconfronteerd met een psychische kwetsbaarheid, maar heeft dankzij het fietsen de kracht en het evenwicht teruggevonden in haar leven. "Ik werk al 12 jaar binnen de welzijnszorg en geestelijke gezondheidszorg. Met Trappen Tegen Grenzen wil ik mij inzetten voor mensen die geconfronteerd worden met een psychische kwetsbaarheid en botsen tegen heel wat grenzen. Het doel is om te trappen tegen stigmatiserende, financiële en sociale grenzen." Anneke zal ook de nodige aandacht schenken aan mensen met een gevoeligheid. "Psychose is één van de meest stigmatiserende psychische aandoeningen. Zij botsen tegen heel wat grenzen. Heel wat mensen met een psychotische gevoeligheid raken daardoor in isolement en verliezen de aansluiting met het sociale leven. Sociaal contact en beweging is daarom een belangrijke ondersteuning in ieders herstelproces.De gemeente Heuvelland voorziet een activiteitenjaar rond geestelijke gezondheid en dit in samenwerking met de Belcantovrienden en Te Gek!? "Aan de hand van culturele, sportieve en jeugdige evenementen willen we geestelijke gezondheidszorg onder de aandacht brengen. Door de coronacrisis kwam dit meer dan ooit tevoren als noodzaak naar boven," duidt Bert Doise van de Belcantovrienden. Al een paar jaar werken de Belcantovrienden samen met de organisatie Te Gek!? en organiseren dan de Belcanto Classic. De editie van 2020 werd geannuleerd door het coronavirus."Ook nu staan de geplande activiteiten als theater-en muziekvoorstelligen en voordrachten nog niet echt gepland. We passen hoogstwaarschijnlijk voor het najaar aangezien de beperkte toegelaten aanwezigheid. We schuiven de volledige programmatie op naar het voorjaar met als hoogtepunt het verdienen van het label Zot van Te Gek!?," aldus nog Bert Doise. Dit label zal tijdens de Belcanto Classic van 2021 overhandigd worden aan de gemeente Heuvelland.(MD)