Eerder dit voorjaar werd een sociaal akkoord gesloten op Vlaams niveau waarbij de verloning voor de komende jaren vastgelegd werd. "We kozen ervoor om het systeem zo eenvoudig mogelijk te houden en voor ieder personeelslid dezelfde voorwaarden aan te bieden. Dat was nu nog niet het geval, zeker niet voor het personeel dat i...

Eerder dit voorjaar werd een sociaal akkoord gesloten op Vlaams niveau waarbij de verloning voor de komende jaren vastgelegd werd. "We kozen ervoor om het systeem zo eenvoudig mogelijk te houden en voor ieder personeelslid dezelfde voorwaarden aan te bieden. Dat was nu nog niet het geval, zeker niet voor het personeel dat in het woonzorgcentra werkt. Dat wordt bij deze rechtgetrokken. De coronacrisis heeft duidelijk aangetoond dat we een heel sterke werking hebben in het wzc in Wijtschate en dat willen we ook in de toekomst zo houden. Een investering in ons personeel is daarom zeker verantwoord." Voor het wzc-personeel wordt een forse loonsverhoging voorzien. "Zij hadden nog geen tweede pensioenpijler, in tegenstelling tot het gemeentepersoneel. We voorzien meteen een bedrag van 2,5 procent van het brutoloon als extra pensioen. In totaal gaat dit over 60.000 euro voor onze woonzorgcentramedewerkers. Samen met de gestegen maaltijdcheques (+1,5 euro/dag) komt dit neer op jaarlijks bijna 1.000 euro per werknemer. In Heuvelland dus geen eenmalige cheque, maar een jaarlijks terugkerende, betere verloning voor het WZC-personeel." Ook voor het OCMW-en gemeentepersoneel stijgen de maaltijdcheques met 1,5 euro per gewerkte dag. Het personeel van het sociaal huis krijgt momenteel een tweede pensioenpijler van 2 procent, ook voor hen stijgt dit naar 2,5 procent. "In totaal is dit een jaarlijkse investering in ons personeel van 100.000 euro. Een bedrag dat nog niet voorzien was in ons meerjarenplan, maar de huidige zorgcrisis geeft aan dat dit wel dringend nodig was", aldus tot besluit burgemeester Marc Lewyllie