Heulse wijkbewoners Bozemolenwijk protesteren tegen komst van drie luxueuze flatgebouwen

De bewoners uit de Bozemolenwijk en omgeving in Heule zijn niet opgezet met de komst van drie flatgebouwen tegen hun achtertuin. “Ze passen niet in het karakter van de residentiële buurt en zullen voor allerlei overlast zorgen”, aldus de wijkbewoners. Met het oprichten van het ‘actiecomité Betonstop Maisveld’ willen ze een halt toeroepen aan het verdwijnen van groen uit hun omgeving. Schepen van Bouwen Wout Maddens begrijpt de actie niet: “We hebben massaal veel groen gered”, repliceert hij.

Koen Vanhee, Patrick Loosveldt en Jo Foubert (v.l.n.r.) van het actiecomité Hospitaalkouter in Heule voor het terrein waar de appartementsgebouwen komen.©Kurt De Schuytener Kurt De Schuytener
Koen Vanhee, Patrick Loosveldt en Jo Foubert (v.l.n.r.) van het actiecomité Hospitaalkouter in Heule voor het terrein waar de appartementsgebouwen komen.©Kurt De Schuytener Kurt De Schuytener

Eind februari 2019 kondigde de stad aan dat in Heule de strook die jarenlang is gereserveerd voor de aanleg van de N50c tegen 2023 een park en fietssnelweg krijgt. Schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) zegt dat er op een strook van 7.311 vierkante meter op de hoek van de Bozestraat en Hospitaalkouter nog nieuwe bebouwing toegelaten is. Tijdens het eerste buurtbewonersoverleg waren toen al drie flatgebouwen ingetekend. Na het laatste digitaal overleg met de wijk en buurtbewoners kwamen de vragen en bezorgdheden naar boven. Tot ontevredenheid van de buurtbewoners uit de residentiële Bozemolenwijk komen er tegen hun achtertuin drie appartementen, goed voor 44 nieuwe wooneenheden. Ze voelen zich bedrogen.

Buurtbewoner Koen Vanhee (45) in de Hospitaalkouter in de Bozemolenwijk is ontgoocheld. Zijn achtertuin kijkt uit op landbouwgrond. Door komt tegen 2023 een park en de fietssnelweg. “Nu komen er wellicht drie flatgebouwen van drie verdiepingen op vijftien meter van mijn achtertuin. Die gebouwen nemen een groot stuk van het beloofde park in. We zijn bedot, zo eenvoudig is het. Ik woon hier al elf jaar, maar er was eerder nooit sprake dat er op deze strook bouwgrond flatgebouwen zouden komen”, zegt Koen. “Tijdens de campagne van de vorige gemeenteraadsverkiezingen kregen we van Team burgemeester een folder met daarin de voorstelling van de fietssnelweg. Op deze voorstelling staat mijn huis. Van de drie flatgebouwen was er niets te bespeuren. We voelen ons bedrogen.”

Op de foto in de verkiezingsfolder van Team Burgemeester waren er geen appartementsgebouwen te zien.© gf
Op de foto in de verkiezingsfolder van Team Burgemeester waren er geen appartementsgebouwen te zien.© gf

De wijk en buurtbewoners verenigden zich in het ‘Actiecomité Betonstop Maisveld’. “We zijn met ons actiecomité duidelijk: we willen geen flatgebouwen maar behoud van het groen. De Bozemolenwijk bewoners hebben geen boodschap aan verstedelijking. We willen het beloofde park”, zegt buurtbewoner Koen Vanhee. “Toen ik hier bouwde, was er geen sprake van hoge flatgebouwen. Ik heb voor deze plek gekozen door de rust en de mooie ligging. Met de komst van deze appartementen zal dit verdwijnen. Ik ben voor het groen, juich de fietssnelweg toe maar drie flats in dit parkgebied is voor mij en voor veel anderen een brug te ver. Er is geen overleg met ons gepleegd. Als aanpalende bewoners zijn we nochtans nauw betrokken partij.”

Extra verkeer

Deze plannen bieden geen mooie vooruitzichten, zo vreest het actiecomité. “We zijn nu al een vluchtweg tussen de Molenstraat en de Bozestraat. We wilden de Stad vragen om paaltjes te plaatsen zodat doorgaand verkeer onmogelijk was”, vertelt Koen. “Met de komst van deze drie flatgebouwen komen er massaal veel auto’s bij. Men voorziet 55 parkeerplaatsen ondergronds en zes parkings bij de appartementen. Dat is te weinig. Wat met de eigenaars die een tweede wagen hebben? Waar kunnen ze terecht met hun wagen, wetende dat er in de Bozestraat geen parkeergelegenheid is?” Daarnaast duiken er steeds meer bezorgdheden en ergernissen op zoals de lange wachtrijen voor de school VBS De Watermolen.”

De aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan is ook bizar volgens Koen. “Daarin staat het gebied waar we wonen aangeduid en omschreven als parkgebied. In deze zone komen de drie flatgebouwen. We hebben geen boodschap aan de deal die de stad Kortrijk sloot met Imroder om een akkoord te bereiken voor de realisatie van de fietssnelweg. Zoals de kaarten nu op tafel liggen is dit een vergiftigd cadeau.”

De vraag is of het actiecomité de komst van de drie flatgebouwen kan tegenhouden en hoe het verder zal verlopen. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de inplanting van de verkaveling voor de drie appartementen bevat, is nog niet goedgekeurd. De plannen van ontwikkelaar Imroder voor het bouwproject Maisveld staan al op hun website als ‘drie luxueuze appartementen, ecologisch en duurzaam in een unieke groenbeleving nabij het stadscentrum’.

Veel groen bewaard

Schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) reageert: “Waarom er nu een protestgroep wordt opgericht, begrijp ik niet. Tijdens de eerste voorlegging van de plannen van de herinvulling van de N50c in februari 2019 zijn deze appartementen al voorgesteld. Het perceel waar jaarlijks mais staat, is al sinds 1976 op de gewestplannen ingekleurd als bouwgrond. Deze grond was gereserveerd voor de aanleg van de N50c. Het gaat over een oppervlakte van 4 hectare. Nu de N50c er niet komt, kon de eigenaar projectontwikkelaar Imroder het volbouwen. Dit wilden we met de stad voorkomen. We betaalden 2,24 miljoen om 83 procent te kunnen verwerven. Deze grond gaan we nu herbestemmen voor de aanleg van de fietssnelweg. De resterende 17 procent, 7.311 vierkante meter bouwgrond, blijft eigendom van Imroder”, licht de schepen toe. “We moesten daarvoor compromissen sluiten. In het akkoord staat dat Imroder op dit deel drie appartementen mag bouwen, goed voor 44 wooneenheden. Feitelijk hebben we 83 procent grond gered van bebouwing. Het heeft de stad veel geld gekost maar dit hebben we over voor het bewaren van het groen”, aldus de schepen.

Uitnodiging

Wat de drie appartementsgebouwen betreft, schept schepen Maddens duidelijkheid. “De hoogte van deze drie blokken bedraagt 12 meter. Dit is hetzelfde als veel woningen in Kortrijk. Dat het uitzicht op het maisveld kon verdwijnen en er de kans tot bouwen bestond, wisten ze op voorhand”, besluit de schepen, die alle betrokkenen op een gesprek belooft uit te nodigen.

Op de eerstkomende gemeenteraad brengt oppositiepartij Groen dit ter sprake. Schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) zal tijdens die digitale raad het woonproject Maisveld toelichten.

In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning van ontwikkelaar Imroder loopt een openbaar onderzoek tot 11 januari. De verkoop van Het Maisveld is voorzien in maart 2021, de start van de bouwwerken in oktober 2021.

(CH)

Oppositiepartij Groen springt in de bres voor buurtbewoners met hitsige reactie

Groen gemeenteraadslid Matti Vandemaele kan zich niet vinden in het antwoord van Schepen Wout Maddens. Tijdens zijn interpellatie op de gemeenteraad haalde hij zwaar uit naar schepen Maddens.

“Er heerst onvrede over de participatie en het voorstel. U hebt geen interesse wat de buurtbewoners zeggen. U kiest voor de betonboeren en offert de belangen van de buurtbewoners op”, zegt Matti. Matti bemerkt dat in werkelijkheid het bebouwbare perceel bijna de helft is van het perceel tussen de Boze en Molenstraat waardoor het park op dat gedeelte drastisch kleiner wordt. Dat is geen 17 procent. Vandemaele heeft genoeg van de betonboeren die Kortrijk veroveren.

“Het is altijd hetzelfde. Er kan maar een boom de grond in indien er voldoende beton naast gestort wordt. Hoe past dat in de betonstop? Ik heb het gevoel dat men Heule, Kortrijk zo veel mogelijk wil bebouwen voordat de betonstop er komt en zo geen ruimte meer gaat zijn om te bouwen”, aldus het groen gemeenteraadslid Matti. “Er wordt altijd veel groen beloofd. Het beton komt er vlug maar groen blijft achter.”

Schepen Wout Maddens wijst Groen erop dat ze het principeakkoord tot het ontwikkelen en verwerven van gronden N50c en restpercelen goedkeurden tijdens de gemeenteraad van 11 maart 2019. (CHH)

Meer info over het project:

www.kortrijk.be/ParkN50

www.imroder.be/te-koop/kortrijk/het-maisveld

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.