De voorbije 25 jaar stond Kris Pouseele aan het hoofd van het Roeselaarse Klein Seminarie, in de geschiedenis een van de meest gerenommeerde en invloedrijke middelbare scholen in Vlaanderen. Figuren als Guido Gezelle en Hugo Verriest waren er zowel leerling als leraar. Albrecht Rodenbach studeerde er. Bij de viering van het 200-jarige bestaan in 2006 was Carla Obin, toen nog als lerares en vanuit haar interesse voor cultuur, sterk betrokken.
...

De voorbije 25 jaar stond Kris Pouseele aan het hoofd van het Roeselaarse Klein Seminarie, in de geschiedenis een van de meest gerenommeerde en invloedrijke middelbare scholen in Vlaanderen. Figuren als Guido Gezelle en Hugo Verriest waren er zowel leerling als leraar. Albrecht Rodenbach studeerde er. Bij de viering van het 200-jarige bestaan in 2006 was Carla Obin, toen nog als lerares en vanuit haar interesse voor cultuur, sterk betrokken.De school werd van bij het begin geleid door priesters ('superiors'). Daar kwam een einde aan toen Kris Pouseele - wiens vader Gilain (+2017) bekend was als beiaardier en koster-organist in Harelbeke - de eerste lekendirecteur werd. Carla Obin (55) is afkomstig van Gullegem waar ze opgroeide in een kunstminnend gezin en waar haar moeder nog woont. Ze studeerde in Brugge af als regentes wetenschappen. Als leerkracht stond zij voor de klas in Roeselare in het VTI en VISO - met tussenin een interimopdracht in Spes Nostra Heule - en sinds 1989 in het Klein Seminarie. Acht jaar geleden nam ze de uitdaging aan om lid te worden van de directie, samen met Kris Pouseele en Dries Bekaert. Beide laatsten zijn eind vorig schooljaar met pensioen gegaan. Voor laatstgenoemde is met Merel Lefevere, lerares godsdienst en filosofie, een opvolger gevonden, voor Kris Pouseele nog niet. Daardoor werd aan Carla Obin gevraagd om tijdelijk eindverantwoordelijke te worden van de school die 900 leerlingen telt. Onnodig te zeggen dat zij een hectische tijd achter de rug heeft met het oog op het nieuwe schooljaar, met daarbovenop alles wat met corona te maken heeft...Carlo Obin woont in de Mellestraat in Heule en is getrouwd met Dominique Devos, zoon van wijlen André Devos, sanitair installateur, populair figuur en destijds bekend als gemeenteraadslid en voorzitter van de Heulse fanfare. Ze hebben twee kinderen: Lowie (30) en Sara (28). Carla was in Heule een tijd lid van de werkgroep die de kunstenroute KNOFlook organiseert, maar heeft daar nu de tijd niet meer voor. Rest er toch nog vrije tijd, dan besteedt ze die aan cultuur, informatieve boeken lezen, muziek beluisteren of in de natuur vertoeven.Met het wegvallen van twee mensen en met een nieuwe collega is het voor Carla nu natuurlijk alle hens aan dek. "We waren heel complementair", zegt ze, "en ik hoop dat er zo snel mogelijk een nieuwe directeur-eindverantwoordelijke komt, maar ik heb de voorbije jaren leren vertrouwen en geleerd verantwoordelijkheid te geven aan andere mensen." (NOM)