Wat zijn de krachtlijnen van het toeristisch relanceplan?
...

Wat zijn de krachtlijnen van het toeristisch relanceplan?Philip Pierins: Het valt uiteen in twee delen, die elkaar versterken. De Dienst Werk en Ondernemen pakt uit met een lokale marketingcampagne, die gericht is op de inwoners en de dagrecreanten uit de omliggende gemeenten, ter ondersteuning van de winkels en de cultuurhuizen. Toerisme Brugge trekt de supralokale acties ter ondersteuning van het inkomend toerisme. Dat gebeurt in drie fasen: eerst gericht op toeristen uit eigen land, nadien uit gebieden binnen een straal van 350 km rondom Brugge en tenslotte de verder afgelegen markten in Europa."Hoe lang zal het duren eer toeristisch Brugge zich hersteld heeft?Philip Pierins:" Ik reken dat de inspanningen zullen moeten worden volgehouden worden tot minstens 2022. De luchtvaart wacht een moeilijk herstel én er is de dalende koopkracht. Niet iedereen zal ver willen reizen, de schrik om niet gerepatrieerd te worden of het geboekt verblijf te zien annuleren bij een heropflakkering van het virus zit erin. Ons Marshallpan kan pas impact hebben, als het rekening houdt met de gewijzigde mindset omtrent reizen. Het draait om vertrouwen, om het creëren van een community engagement."Welk budget hebt u voor die toeristische promotie?Philip Pierins:"Voor 2020 hebben wij 1 miljoen euro ter beschikking. De helft via een heroriëntering van de jaarmiddelen, de andere helft is extra budget. Ook in 2021 en 2022 voorzien we telkens 500.000 euro extra voor de relance van Brugge."Is de coronacrisis niet hét moment om het massatoerisme te herdenken? Zullen we niet allemaal anders moeten gaan leven én reizen? Mikken op duurzaam toerisme?Philip Pierins: "Met ons klavertje vier voor het toerisme in Brugge maakten wij al voor de coronacrisis de omslag van 'meer' naar een 'ander' en 'beter' toerisme, waarin respect voor de plek en de lokale gemeentschap centraal staat. Een verantwoord toerisme streeft naar een evenwicht tussen economisch belang en maatschappelijk voordeel. Dank zij onze strategie hebben we al applaus geoogst in heel Europa. Het leverde Toerisme Brugge een nominatie voor de Publica Awards op, dat zijn de Belgische Oscars voor overheidsprojectren."Zal toerisme enkel nog voor de rijken zijn?Philip Pierins: "Er zal niet minder worden gereisd, wel minder ver. En reizen doen we straks enkel als we virusvrij zijn, hetzij door een vaccin, hetzij door een controletest bij vertrek. Bezoekers uit intercontinentale of verre markten zullen we in elk geval voor lange tijd in Brugge niet meer hebben. Het zijn vooral de internationale bezoekers die vanuit Brussel, Parijs of Amsterdam voor enkele uren een excursie maken naar Brugge, die druk uitoefenen op ons stedelijk weefsel. De luchtvaartsector zal zich na corona moeten heruitvinden. Mogelijk worden aan alle steunmaatregelen eisen gekopeld om sneller de omslag te maken naar nieuwe, minder vervuilende technologiën. Dat geldt ook voor de cruisesector. Dat daaraan een prijskaartje gekoppeld wordt, waardoor minder duurzame verplaatsingen effectief minder zullen gebeuren, hoeven we niet noodzakelijk erg te vinden. Overal ter wereld is er een toenemende bewustwording dat het zo niet verder kan."Toeristische steden als Brugge, Venetië en Barcelona klaagden over de hinder van dagjesmensen, nu zullen die steden hen nodig hebben om te overleven...Philip Pierins: "Dat klopt niet. Vanuit leefbaarheidsoogpunt maakten we in Brugge de keuze om het dagtoerisme niet te promoten, maar da's iets anders dan te stellen dat deze bezoekers niet welkom zouden zijn. Zelfs zonder promotie kende het dagtoerisme de afgelopen jaren een natuurlijke aangroei. Ook in ons Marshall-promotieplan blijven we trouw aan ons voornemen om vooral het verblijfstoerisme te stimuleren. De context is nu natuurlijk anders, de komende maanden zal Brugge vooral binnenlands dagtoerisme krijgen."Kan Brugge enkel met Belgische toeristen overleven?Philip Pierins: "Het binnenlands toerisme is goed voor 52% van alle toeristische bezoeken aan de stad. Het gaat om 3,7 miljoen bezoekers op jaarbasis. Dat zijn vooral dagjesmensen. Brugge blijft een internationaal georiënteerde stad: 82% van de verblijfstoeristen en 44% van de dagtoeristen zijn van internationale herkomst. De coronacrisis is dus vooral bedreigend voor wie van het internationaal toerisme leeft: hotels, bootjes, koetsen en sightseeingbusjes, maar ook de chocoladewinkels. Indien het toerisme uit de dichtbij-markten in een straal van 350 km rondom de stad opnieuw mogelijk wordt gemaakt, kunnen we opnieuw 70% van ons potentieel aanspreken. Dat is een wereld van verschil, maar voorlopig niet meer dan een droom. In ieder geval bepleiten we vanuit Brugge een gecoördineerd opheffen van de reisbeperkingen in Europa. Gezondheid primeert maar we willen zo snel als mogelijk terug aan de slag met een volwaardig toeristisch product."Dreigen er faillissementen van Brugse hotels en b&b's ?Philip Pierins: "Natuurlijk vrezen we voor de economische en financiële gevolgen van deze crisis. In Brugge verdienen 6.000 mensen hun brood met het toerisme, na de haven en de gezondheidszorg de derde economische pijler van de stad. De toeristische omzet op jaarbasis bedraagt 700 miljoen euro. We berekenden dat het verlies na twee maanden Corona ongeveer even groot is als de impact van de aanslagen in 2016 op jaarbasis.""Vanuit ons toerismebeleid ligt de focus heel nadrukkelijk op het reactiveren van het stedelijk bezoek. Maar promotie maken heeft slechts zin als we een volwaardig toeristisch product kunnen aanbieden. Bezoekers zullen maar naar onze stad terugkeren als het bezoek op een veilige manier kan verlopen en toeristische ondernemers zullen pas heropstarten als er een vooruitzicht is op enige rentabiliteit. Uit die vicieuze cirkel moeten we geraken. Bezoekers willen ook financiële garanties als hun verblijf omwille van een heropflakkering van het virus of een faillissement niet kan doorgaan. Daarom pleiten we voor een soort garantiefonds op Vlaams niveau, dit zou ook het congrestoerisme ten goede komen."Hoe zal Toerisme Brugge onze stad promoten? Hopelijk een originelere campagne dan 'derde nacht gratis'...Philip Pierins: "De concurrentie wordt hoe dan ook groot. Het wordt om ter luidst roepen op de markt, waardoor promotiecampagnes als zeer opportunistisch dreigen over te komen. Daarom slaan we de handen in elkaar met de diensten voor toerisme van de andere kunststeden, de provincies en Toerisme Vlaanderen. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke overkoepelende 'awareness' campagne voor het binnenland met acties, een soort 'Vlaanderen Vakantieland 2.0' met acties op radio, televisie en in dagbladen en magazines."Hoopt u dit jaar nog op buitenlandse covid-proof toeristen? Wordt het een drama zonder hen?Philip Pierins: "Da's koffiedik kijken. Er zijn gesprekken om het toerisme naar en vanuit Nederland snel weer mogelijk te maken. In ieder geval pleiten we voor een gecoördineerde aanpak op Europees niveau in het opmaken van veiligheidsprotocollen en opheffen van de reisbeperkingen. Allicht is dat niet voor meteen."De Britten zijn nog altijd grootste markt voor Brugge, maar de nakende Brexit zorgde al vorig jaar voor minder Britten....Philip Pierins: We noteerden verleden jaar 15% minder Britten, maar die konden we volledig compenseren met andere markten. Die aanvoer ligt nu ook volledig stil. Het toerisme uit UK is vooral zeer muntgevoelig. Een dure euro heeft een onmiddellijke impact. Onmiddellijk na de aankondiging van Brexit verminderde het Britse Pond in waarde en konden Britten in het buitenland minder spenderen dan vroeger."