In juli steeg de bezetting van vastgoed aan de kust met 7 % en voortgaande op de boekingen tot 31 juli deed augustus het, ondanks alle rampspoedberichten, ook 1 % beter dan augustus 2019. "En dat was al een topmaand," zegt Thijs. En nog meer goed nieuws: er is ook een stijgende tendens in de boekingcijfers voor het najaar.
...

In juli steeg de bezetting van vastgoed aan de kust met 7 % en voortgaande op de boekingen tot 31 juli deed augustus het, ondanks alle rampspoedberichten, ook 1 % beter dan augustus 2019. "En dat was al een topmaand," zegt Thijs. En nog meer goed nieuws: er is ook een stijgende tendens in de boekingcijfers voor het najaar.Die goeie cijfers zijn verrassing en ook weer niet, volgens Kristophe Thijs:"We hebben ons lange tijd zorgen gemaakt omwille van de negatieve beeldvorming die er geweest is rond de kust. Daardoor was er de vrees of de toeristische verhuur wel op gang zou komen. Maar doordat mensen nog slechts beperkt naar het buitenland kunnen, is op een gegeven moment de verhuur van de verblijfsplaatsen aan ze plots heel sterk op gang is gekomen. Mensen hebben lang gewacht, maar zijn dan massaal in actie geschoten. Het aantal boekingen in juli voor de maand augustus was 92 % hoger dan vorig jaar. Je merkt dus dat velen tot het laatste moment hebben gewacht, zo van: 'Wat gaan we doen? Welja, we gaan dan maar naar de zee gaan,' om het heel simplistisch uit te drukken. En we blijven dat merken: Mensen wachten heel lang om te boeken, maar boeken dan uiteindeliijk wel voor de kust."Of die hoge bezetting van het vastgoed aan de zomer voor een deel het gevolg van het feit dat eigenaars uitzonderlijk zelf gebruik maken van hun optrekje aan zee, zoals we de voorbije weken bij nogal wat toeristen konden optekenen, kan Kristophe Thijs niet zeggen. "Dergelijke analyses vallen uit onze cijfers niet af te leiden," zegt hij. Wat hij wel kan zien is dat de hoge bezetting tijdens de zomer er blijkwaar wel toe geleid heeft dat mensen niet meer tot het laatste moment wachten om te boeken voor het najaar. "Het aantal boekingen voor de herfstvakantie en zelfs de kerstvakantie is nu al 5 % hoger in vergelijking met 2019," zegt Thijs. "Het is een opvallende tendens die zich blijkbaar toch wel heel sterk doorzet. Qua dagtoerisme is er natuurlijk een opvallende daling geweest, maar het verblijftoerisme is serieus gestegen en die stijging blijkt voorlopig aan te houden tot het einde van het jaar."