Dat kan ofwel door te verhuizen naar de leegstaande winkelpanden in de centrumstraten ofwel door in mobiele woonunits tijdens de duur van de werken de commerciële activiteiten te ontplooien. Enkel supermarkt Smatch, die normaal gezien anderhalf jaar dicht moet, is zich nog aan het beraden welke beslissi...

Dat kan ofwel door te verhuizen naar de leegstaande winkelpanden in de centrumstraten ofwel door in mobiele woonunits tijdens de duur van de werken de commerciële activiteiten te ontplooien. Enkel supermarkt Smatch, die normaal gezien anderhalf jaar dicht moet, is zich nog aan het beraden welke beslissing er wordt genomen en waar het zich eventueel tijdelijk kan vestigen.Voor elke geherlokaliseerde handelszaak voorziet de stad een financiële tussenkomst die onder andere gebaseerd is op de huurprijs die de betrokken handelaar maandelijks betaalt aan Wagso (beheerder van Het Pand) en de huidige winkeloppervlakte van elke zaak. Alle handelaars en zaakvoerders werden daarover maandagvoormiddag 4 november ingelicht. "Iedereen vond het een goede zaak dat de werken van vier jaar over zestien fases herleid worden naar anderhalf jaar in een enkele, grote fase", aldus schepen van Lokale Economie en voorzitter van Wagso Kristof Chanterie.Dat zijn de belangrijkste wijzigingen in de eerder voorgestelde planning. Aan de uitvoering plus de voorstellen deel uitmaken van het definitieve ontwerp dat in januari volgend jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, wijzigt er niets.Het oppositiekartel N-VA/Open VLD laat weten dat het vanavond (dinsdag 5 november) over de gewijzigde planning en de herlokalisatie van de handelaars bij hoogdringendheid vragen zal stellen. Het kartel vreest vooral dat niet alle handelaars en zaakvoerders van plan zich zich zomaar neer te leggen bij de nieuwe beslissingen van de stad. (DJW)