Het was de bedoeling om de haven van Duinkerke te ontsluiten naar de Belgische en verder naar de Duitse markt. Wat Oostkamp betrof kwam de leiding vanuit Lichtervelde binnen ter hoogte van de Sasputstraat in Ruddervoorde om dan richting Westkantstraat, Kortrijksestraat, Proosdijstraat naar Beernem te worden geleid. Alle obstakels en vegetatie in de werkstrook werden verwijderd. Daarna werden de buizen van de leiding aangevoerd, achter elkaar gelegd en aaneen gelast.
...

Het was de bedoeling om de haven van Duinkerke te ontsluiten naar de Belgische en verder naar de Duitse markt. Wat Oostkamp betrof kwam de leiding vanuit Lichtervelde binnen ter hoogte van de Sasputstraat in Ruddervoorde om dan richting Westkantstraat, Kortrijksestraat, Proosdijstraat naar Beernem te worden geleid. Alle obstakels en vegetatie in de werkstrook werden verwijderd. Daarna werden de buizen van de leiding aangevoerd, achter elkaar gelegd en aaneen gelast.Na de controle van de lasnaden, werden de sleuven gegraven waarin de leiding werd gelegd. De bovenkant van de leiding zit op minstens 1,1 meter diep. De verschillende grondlagen werden apart opgeslagen binnen de werkstrook (teelaarde apart van diepere grondlagen) om ze achteraf weer in de juiste volgorde terug te plaatsen. 54 archeologen werden aangeworven, één van de grootste acties uit de voorbije decennia, om de bodemvondsten langs het hele tracé te bekijken, te onderzoeken en te inventariseren.In de media ging toen veel aandacht naar de archeologische vondsten in de frontzone van WO1. Honderden, misschien wel duizenden artefacten uit die periode werden opgegraven. Zelfs botten van gesneuvelde soldaten uit die tijd kwamen boven. Ook de bekende Arnaud Houben schreef er over in zijn boek 'Onder Vlaamse Velden'. Op 23 november zullen ook de Inwoners van Oostkamp, Hertsberge en Ruddervoorde horen dat wat er in hun bodem gevonden is, zeker de moeite waard is."In de zone Ruddervoorde - Hertsberge - Beernem zijn er heel wat interessante ontdekkingen gedaan", getuigt hoofdarcheoloog Jasper De Coninck, die verantwoordelijk was voor onze zone. Hij blikt er nog tevreden op terug. "Naast Middeleeuwse potscherven en een middeleeuwse beek vonden we hier ook Romeinse grafvelden, lichamelijke resten, sporen uit het bronstijdperk, een waterput, een cirkelvormige hoeve met diameter van 40 meter enz."Toen we als heemkundige in 2015 de graafwerken een bezoekje brachten, konden we enkele mooie vondsten op foto zetten. We ontmoetten er toen ook archeoloog Jasper."Op zaterdag 23 november om 20 uur, kom ik er op uitnodiging van de Heemkundige Kring van Hertsberge graag over vertellen", vertelt hij. "Afhankelijk van het aantal voorafgaande inschrijvingen zal de Heemkring een week vooraf beslissen of de avond plaatsvindt in de pastorie, in de kerk, in het klooster of in zaal 't Bulscampvelt. Dit zal vooraf nog medegedeeld worden via mail en ter plaatse aangeduid staan. De verschillende locaties liggen niet verder dan 100 meter uit mekaar. Wie niet vooraf ingeschreven is, is uiteraard ook nog van harte welkom. Leden van de Hertsbergse heemkring en hun partner betalen 5 euro, niet-leden betalen 7 euro. Het belooft een boeiende avond te worden voor alle geïnteresseerden."(PH)