"Na de zomervakantie zal je op het recyclagepark drie verschillende prijzen zien", stelt een vertegenwoordiger van Imog. "Die komen overeen met drie afvalgroepen met elk hun kleur. De rode groep is te vermijden en we moedigen de groene groep aan. Wie sorteert, betaalt minder. We werken nog aan bijkomende afvalsoorten (fracties) die je apart kan inzamelen, meer hierover in de Afvalkrant van augustus."
...

"Na de zomervakantie zal je op het recyclagepark drie verschillende prijzen zien", stelt een vertegenwoordiger van Imog. "Die komen overeen met drie afvalgroepen met elk hun kleur. De rode groep is te vermijden en we moedigen de groene groep aan. Wie sorteert, betaalt minder. We werken nog aan bijkomende afvalsoorten (fracties) die je apart kan inzamelen, meer hierover in de Afvalkrant van augustus."Het afval uit de groene groep is altijd gratis. Nieuwe fracties hierin zijn papier & karton, hard groenafval en onbehandeld hout. Zacht groenafval, zoals gras en haagscheersel in de oranje groep worden bijna de helft goedkoper en elk gezin krijgt hiervoor jaarlijks een quotum van 500 kg gratis." We merken dat de gemiddelde inwoner vorig jaar 90 kg groenafval aanbracht (hard + zacht)", verduidelijkt Imog." Een gemiddeld gezin zal dus nooit aan het quotum geraken.""De rode groep is afval dat de grootste impact heeft op het milieu en daarom betaal je vanaf de eerste kilo 0,20 euro per kg. Asbestcement is hierop een uitzondering, elk gezin krijgt een quotum van 200 kg gratis. Alles uit de oranje en rode groep zal via de weegbrug moeten passeren.""Er zal een lichte prijsstijging voor de restafvalzakken zijn in het kader van restafvalvermindering. In de hele Imog-regio zal je voor een kleine zak van 40 liter 1 euro betalen en voor een grote van 60 liter 1,70 euro. De kleur van de zakken van gerecycleerde plastiek zal grijs zijn en de inhoud gaat van 80 naar 60 liter. Dit verschil van 20 kilo zal ook de rug van de afvalophalers ten goede komen. De inhoud van de kleine zak wijzigt niet. Ook door de uitbreiding van wat in de PMD-zak kan en in de foliezak, zal het volume in de restafvalzak verkleinen. De huidige restafvalzakken kan je nog gebruiken tot 30 november.""Er zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen een lichte vracht of een auto", verduidelijkt schepen van Afval- en Recyclageparken Christophe Vandererven (SAMENéén). "Het meeste afval zal goedkoper worden. Wat betreft het aantal gratis kilo's per jaar, zal de registratie gebeuren op basis van de identiteitskaart. In Vichte zal je enkel gratis afval kunnen brengen en in Anzegem gratis afval en alles dat via de betalende weegbrug moet passeren. De boodschap is om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en enkel naar het containerpark te komen met een volle koffer. Het is een must om PMD-zakken en papier & karton tweewekelijks aan je eigen deur te zetten. Onnodige verplaatsingen en aanschuiven worden op die manier vermeden. Om het park opnieuw in te richten, zal het containerpark in Anzegem de twee laatste weken van augustus gesloten zijn.""Wat betreft het aantal kilo zwerfvuil op Anzegems grondgebied, gaat het de goede richting uit. Terwijl vzw De Waak in 2018 nog 755 kilo zwerfvuil en sluikstortafval ophaalde, was dit in 2019 slzchts 695 kilo. We gaan verder met het inzetten van mobiele camera's en het beboeten van overtreders om ook dit cijfer verder te zien dalen." (GV)