Voor de werken van start gingen in de lente van 2018 was de Oostrozebekestraat een meer dan 40 jaar oude betonweg die totaal versleten was en niet meer voldeed aan de eisen van een hedendaagse weg. Ook de rioleringen waren verouderd. Nu ziet de Oostrozebekestraat er veel aantrekkelijker uit : de versleten betonvakken maakten plaats voor een rijweg in asfalt met aan beide zijden van de weg vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van de school en in aanloop naar de rotondes kwamen er middengeleiders, zodat fietsers en ...

Voor de werken van start gingen in de lente van 2018 was de Oostrozebekestraat een meer dan 40 jaar oude betonweg die totaal versleten was en niet meer voldeed aan de eisen van een hedendaagse weg. Ook de rioleringen waren verouderd. Nu ziet de Oostrozebekestraat er veel aantrekkelijker uit : de versleten betonvakken maakten plaats voor een rijweg in asfalt met aan beide zijden van de weg vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van de school en in aanloop naar de rotondes kwamen er middengeleiders, zodat fietsers en voetgangers deze drukke gewestweg veilig kunnen oversteken. Langs de Oostrozebekestraat werden parkeerstroken afgewisseld met boomvakken. De rotonde met de N50 krijgt dit najaar nog groenbeplanting. De voetpaden zijn nu breder. Ook ondergronds onderging de weg een volledige metamorfose. Regenwater en vervuild water worden nu afzonderlijk afgevoerd. Oude nutsleidingen werden verwijderd en vernieuwd.Nog voor de start van de werken hebben AWV en de aannemer in samenspraak met de gemeente er alles aan gedaan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo was er een fasering uitgewerkt die ook rekening hield met de bouw van de Dorpsbrug (werken van de Vlaamse Waterweg). Tijdens de eerste vier fases werd tijdelijke openbare verlichting op zonne-energie geplaatst over de hele werfzone om de veiligheid te garanderen, in het bijzonder van fietsers. Op een gegeven moment moest de planning van de wegenwerken worden bijgestuurd : de vierde fase was sneller klaar dan voorzien. De aanleg van de rotonde aan de N50, ging eerst pas starten nadat de Dorpsbrug klaar zou zijn, daar was eind 2019 geen duidelijkheid over. De vijfde fase startte daarom vroeger dan voorzien. Er werden bypasses aangelegd vlak naast de rotonde, zodat het verkeer doorgang bleef behouden en er geen omleiding moest voorzien worden door het dorpscentrum. Ook de coronacrisis had weinig impact op de werken. De aannemer wist zich te herorganiseren en de arbeiders konden veilig aan de slag. "Dit was zonder meer een werk van lange adem, maar wel één met een mooi resultaat", zegt burgemeester Kurt Windels. "De Oostrozebekestraat transformeerde van één van de slechtste invalswegen in Vlaanderen tot een modelbaan. De werken hebben een grote inspanning gevraagd van de omwonenden. Samen met hen en de aannemers wilden we graag de straat feestelijk openen, maar dat kan nu uiteraard niet. We zoeken naar een alternatief om iedereen oprecht te bedanken voor het werk, het geduld en de verdraagzaamheid tijdens de afgelopen periode." (PADI)