Herinrichting omgeving Japans Kwartier in Koksijde in de steigers

Kruispunt Casimirstraat/Bichottestraat/Paviljoenlaan. © (Foto MVQ)
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

De gemeenteraad gaf zijn fiat voor het heraanleggingsproject van de omgeving van wat in de volksmond bekend staat als het ‘Japanse Kwartier’ of ‘Le quartier japonais’. Concreet gaat het om de Japans Paviljoenlaan, Artanpad, A. Fastenaekelslaan (tussen Japans Paviljoenstraat en Bichottestraat), Bichottestraat en Casimirstraat.

Alleen nog de naam ‘Japans Paviljoenlaan’ verwijst naar het Japanse Paviljoen, dat werd gebouwd tijdens het interbellum en in 2003 werd gesloopt. Het was een opvallend pand met de typische cottagekenmerken van die periode, maar ook met Japanse invloeden. Het is gebouwd als een Japans paviljoen met een pagodedak en daaraan ontleent de wijk zijn naam ‘Japans kwartier’. ‘Le Pavillon Japonais’ was destijds een tearoom met speeltuin. De wijk situeert zich tussen de Zeelaan, de Van Buggenhoutlaan en de Middenlaan. Na jaren is de wijk nu nieuw leven ingeblazen met een nieuwe verkaveling met moderne villa’s en wordt de omgeving heraangelegd.

Burgemeester Marc Vanden Bussche benadrukt: “Dit is een belangrijk dossier, dat ook deel uitmaakte van onze verkiezingsbelofte. We vonden het belangrijk om het specifieke karakter van de Japans Paviljoenlaan met de dubbele rij lindenbomen te behouden. Dit is kenmerkend als toegang tot de achtergelegen wijk. Om de bomen maximaal te beschermen zal parkeren daar niet meer mogelijk zijn”.

Bij de heraanleg van de bovenbouw wordt maximaal rekening gehouden om zoveel mogelijk het bestaande groen te behouden of te vernieuwen. Ook aan de veiligheid wordt alle aandacht besteed: waar mogelijk komen er aparte voetpaden en parkeerplaatsen in betongrastegels. De smalle straatjes zoals de Casimirstraat en Artanpad worden aangelegd in kleinschalig materiaal. Om de veiligheid van de nabije school te garanderen nabijheid worden in de Japans Paviljoenlaan ook fietssuggestiestroken voorzien. Met de heraanleg zullen ook rioleringswerken worden uitgevoerd waarbij hemelwater en afvalwater worden gescheiden. De nutsmaatschappijen zullen van de gelegenheid gebruik maken om voorafgaand aan de heraanlegwerken hun leidingen en kabels te vernieuwen. Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd, en voorzien van energiezuinige led-armaturen. De gemeente raamt de werken op 1,2 miljoen euro, inclusief btw. Voorlopige timing is dat de nutsmaatschappijen hun werken uitvoeren dit najaar en dat de effectieve wegenwerken aansluitend starten volgend voorjaar.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.