Tijdens de gemeenteraadszitting dinsdagavond had de politieke oppositie veel kritiek op de verdeelsleutel van de 1,7 miljoen euro die de stad wil schenken aan de sport- jeugd- en culturele verenigingen die getroffen zijn door corona. H...

Tijdens de gemeenteraadszitting dinsdagavond had de politieke oppositie veel kritiek op de verdeelsleutel van de 1,7 miljoen euro die de stad wil schenken aan de sport- jeugd- en culturele verenigingen die getroffen zijn door corona. Het gaat om een noodfonds dat gespijsd is met Vlaamse centen.Geert Van Tieghem (N-VA) hekelde het feit dat het stadsbestuur onmiddellijk de helft van die Vlaamse centen wil gebruiken om al uitbetaalde uitgaven aan verenigingen te compenseren: "Dit is niet conform het kader dat de Vlaamse regering uittekende. De extra middelen vanuit Vlaanderen zijn bedoeld als een extra injectie in het verenigingsleven en zijn dus bedoeld om nieuwe initiatieven mee te nemen. De Vlaamse regering vraagt uitdrukkelijk om de middelen niet te gebruiken om eventuele al genomen steunmaatregelen voor het lokale verenigingsleven te financieren."Volgens burgemeester Dirk De fauw zijn 187 Bruggelingen beweken aan het virus, met april als meest dodelijke maand: "We zullen al die slachtoffers herdenken op een openbare plaats. Ik doe een oproep naar Brugse auteurs en kunstenaars uit allerlei disciplines om iets moois te creëren voor dit herdenkingsmonumentje.