Het herbestemmen van de Vlaamse kerken is inderdaad een vrij recent fenomeen met een dubbele oorzaak. Enerzijds gaat het kerkbezoek achteruit en anderzijds het aantal pastoors dat de kerken moet bedienen. Omtrent het kerkbezoek in Zulte bestaan geen specifieke cijfers, maar het kerkbestuur liet eerder al optekenen dat ze nog steeds een ruime opkomst zien voor de weekendvieringen in de kerken. Het probleem is dat dit volk niet helemaal gelijk verdeeld zit over de drie kerken. E. H. Peter Bracke, de enige pastoor voor Groot-Zulte, vertelde in een eerder interview dat er in Zulte het meeste kerkgangers zijn op zondag, gevolgd door Machelen en daarna ...