Herbestemming voor twee kerken in Zulte?

Heeft Zulte nog een kerk nodig in elke deelgemeente? Dat is de vraag die N-VA Zulte terug op tafel wil leggen. Het aantal kerkgangers daalt al jaren, evenals het aantal priesters. Daarom werd in veel andere gemeenten al een andere bestemming gegeven aan de kerkgebouwen. “We hebben het herbestemmen van de Zultse kerken in het verleden ook al eens geopperd, maar toen is dit idee een stille dood gestorven. Door mooie projecten zoals met de kerk van Wielsbeke, hopen we dat er nu ook in Zulte meer draagvlak is hiervoor”, zegt Nicolas Cuypers van N-VA Zulte.

Nicolas Cuypers voor de kerk in Olsene. (foto MVW)

Het herbestemmen van de Vlaamse kerken is inderdaad een vrij recent fenomeen met een dubbele oorzaak. Enerzijds gaat het kerkbezoek achteruit en anderzijds het aantal pastoors dat de kerken moet bedienen. Omtrent het kerkbezoek in Zulte bestaan geen specifieke cijfers, maar het kerkbestuur liet eerder al optekenen dat ze nog steeds een ruime opkomst zien voor de weekendvieringen in de kerken. Het probleem is dat dit volk niet helemaal gelijk verdeeld zit over de drie kerken. E. H. Peter Bracke, de enige pastoor voor Groot-Zulte, vertelde in een eerder interview dat er in Zulte het meeste kerkgangers zijn op zondag, gevolgd door Machelen en daarna Olsene.

Voor kunstenaarsdorp Machelen denken we aan de kerk voor exposities tentoonstellingen

Bibliotheek

Het toeval wil dat de grootste van de drie Zultse kerken in Olsene staat. De Sint-Pieterskerk van Olsene is voor N-VA dan ook de logische eerste keuze om open te houden. “Olsene is niet alleen de grootste kerk, maar ook centraal gelegen in onze gemeente”, legt Nicolas Cuypers uit. “Bovendien is de kerk van Machelen beschermd. Daarom denken we voor het kunstenaarsdorp Machelen dan ook eerder aan een kerkgebouw als ruimte voor tentoonstellingen en exposities. Voor Zulte moeten we het breder zien dan de kerk alleen. Er staat een grote dorpskernvernieuwing gepland met de afbraak van de wolspinnerij en Lys Yarns. De site van Lys Yars wordt een extra woonzone, het kerkplein wordt heraangelegd en het centrum zal er in de toekomst dus stuk anders uitzien. Voor de kerk van Zulte zijn in dat kader meerdere opties, de meest voor de hand liggende is de bibliotheek. Het huidige bibliotheekgebouw is eigenlijk te klein en niet meer multifunctioneel, wat het moet zijn. We kunnen het kerkgebouw gebruiken als alternatieve bibliotheek en voor evenementen. De oude bibliotheek kan dan plaats maken voor meer parking in het centrum.”

Akoestiek

Wat het herbestemmen van kerken betreft, een nieuwe invulling als bibliotheek is wat men in Wielsbeke gedaan heeft. Op andere plaatsen koos men voor iets ‘aardsere’ alternatieven zoals supermarkten of zelfs fitnesscentra. In de kerk van Sint-Baafs-Vijve werd onlangs een bierbeurs georganiseerd. Er wordt zowel aan een volledige of een gedeeltelijke herbestemming gedacht voor Zulte. “De kerk van Zulte heeft ook de beste akoestiek van de drie”, gaat Cuypers verder. “Voor optredens en concerten zou deze kerk dus heel geschikt zijn. We zijn geen voorstander om er een Delhaize in te steken, zoals in Gent. Niet alle activiteiten zijn geschikt voor in een kerk. Maar ik merk wel dat er nu al meer mensen openstaan voor het idee. Een jaar of vijf geleden hebben we hier ook al over gesproken, maar toen waren nog veel minder kerken herbestemd in Vlaanderen. Nu merk ik dat er zelfs bij de kerkfabrieken al mensen voor openstaan. Ik denk dat er ook politiek een draagvlak voor is. Ik heb er al met veel mensen over gesproken, ook van een andere strekking, en men staat open voor het debat”, aldus Nicolas Cuypers.

Op dit moment wordt gewerkt aan het beleidsplan voor Zulte voor 2020-2025, daarin zal de vernieuwing van het gemeentecentrum ongetwijfeld een centrale rol innemen. Het is nog afwachten of N-VA Zulte ook de herbestemming van de Zultse kerken mee op de agenda kan plaatsen. (Jonathan Folens)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.