De heraanleg van de Dorpsstraat wordt normaal gezien op de gemeenteraad in mei besproken. Het ontwerp voorziet in een volledige uitbraak voor de nieuwe gescheiden riolering, bredere voetpaden, waar mogelijk het behoud van de parkeerplaatsen en een nieuw wegdek in tarmac. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 720.788 euro. "Dit dossier staat al enige tijd in voorbereiding en werd zoals het er nu voor ligt ruime tijd geleden al gecommuniceerd met de middenstand", zegt bevoegd schepen Jan Pollet.
...

De heraanleg van de Dorpsstraat wordt normaal gezien op de gemeenteraad in mei besproken. Het ontwerp voorziet in een volledige uitbraak voor de nieuwe gescheiden riolering, bredere voetpaden, waar mogelijk het behoud van de parkeerplaatsen en een nieuw wegdek in tarmac. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 720.788 euro. "Dit dossier staat al enige tijd in voorbereiding en werd zoals het er nu voor ligt ruime tijd geleden al gecommuniceerd met de middenstand", zegt bevoegd schepen Jan Pollet. De bestaande mobiliteit in twee richtingen en het behoud en de accentuering van de bestaande zone 30 blijft alvast behouden. In de aanvangsfase van het project werden ook andere verkeersopties afgewogen, zoals het eenrichtingsverkeer in de dorpskern. "Maar zoals altijd bij beleidskeuzes waren ook daar nadelen", stelt Pollet. "Zoals de bereikbaarheid, de doorgang voor de bussen van De Lijn, het bijkomende verkeer in de Kapellestraat en aan de school en in welke verkeersrichting we zouden rijden..." "Een kernprobleem is dat een centraal deel van de Dorpsstraat slechts 10 meter breed is en dat mits aftrek van fietspaden en een parkeerstrook er moeilijk kruisend verkeer is. Na overleg met De Lijn lossen we dit op met één rijstrook en een voorrangsregeling. Dit ontwerp zullen we nog communiceren met de betrokken partijen. Die werken moeten vooral gezien worden als onderdeel van een geheel van werken in de het centrum. Die moeten tegelijk zorgen voor een vernieuwde inbreidingsdynamiek die al volop bezig is via een aantal privéprojecten.""De dorpskernvernieuwing in Jabbeke is ruim te zien", zegt burgemeester Daniël Vanhessche. "De doorsteek van de Constant Permekelaan naar het inbreidingsproject hierdoor werd destijds het huis van Taveirne aangekocht zal na de realisatie zijn waarde bewijzen. De bewoners in het inbreidingsproject zullen onmiddellijk aansluiting hebben op de dorpskern", zegt burgemeester Daniël Vanhessche. En dan maar hopen dat de 'nieuwe inwoners' inderdaad naar de lokale bakker en beenhouwer gaan... "We hebben niet alle economische gegevens in de hand", zegt schepen van Feestelijkheden Frank Casteleyn. "Ik heb het tien jaar geleden al voorspeld dat hier en in andere gemeentes de commerciële activiteiten drastisch zouden achteruit gaan. Bij heel wat gemeentes zie je dat langs hoofdwegen zich ketens vestigen, maar dat lokale middenstand het alsmaar moeilijker krijgt. Zo ook langs de Gistelsteenweg. Wij vragen nochtans heel uitdrukkelijk met het omgevingsteam aan elke bouwpromotor die projecten in het centrum van Jabbeke plant om het gelijkvloers open te laten voor een winkel, de meesten gaan daar echter niet op in. We kunnen dit ook niet verplichten... De handel concentreert zich dus meer en meer langs deze grotere toegangswegen. Ja, we kunnen alleen maar hopen dat de toekomstige bewoners van het inbreidingsgebied voor een nieuwe impuls zorgen." (Patrick Anthone)