Henk Laridon was tot nu toe directeur en professor aan het Grootseminarie in Brugge, maar vanaf 1 september wordt de priesteropleiding overgeheveld naar Leuven. Hij was ook lector aan de lerarenopleiding Vives in Torhout. Vorig jaar kreeg hij de titel van kanunnik.
...

Henk Laridon was tot nu toe directeur en professor aan het Grootseminarie in Brugge, maar vanaf 1 september wordt de priesteropleiding overgeheveld naar Leuven. Hij was ook lector aan de lerarenopleiding Vives in Torhout. Vorig jaar kreeg hij de titel van kanunnik.De nieuwe deken is een geboren en getogen Diksmuideling en komt uit een bekende familie. Zijn vader Hendrik Laridon is oud-burgemeester van Diksmuide en zijn zus Lies is de huidige burgemeester. Zijn oom was Mgr. Eugeen Laridon (1929-1999), destijds hulpbisschop van Brugge. Hij was het trouwens die Henk in 1989 in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide tot priester wijdde.Van 1998 tot 1991 studeerde Henk Laridon aan het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome en werd licentiaat in de Bijbelwetenschappen. Hij is ook baccalaureus in de theologie en kandidaat letteren en wijsbegeerte. Vanaf 1992 was hij vijf jaar leraar aan het Kleinseminarie in Roeselare, om daarna docent (godsdienst en levensbeschouwing) te worden aan de lerarenopleiding Katho-Reno (nu Vives) in Torhout en gastprofessor aan het Grootseminarie in Brugge. In 2007 werd hij dan benoemd tot directeur en professor wijsbegeerte aan het Grootseminarie. Verder volgde hij 20 jaar geleden Mgr. Johan Bonny op als voorzitter van de Diocesane Commissie Oecumene, waarbij hij vooral goede relaties onderhield met enkele Engelse anglicaanse bisdommen. Hij blijft deze functie behouden, maar uiteraard niet zijn taken in Torhout, waar hij ook directeur was van de Zusters van de H. Vincentius.Henk Laridon is ook goed bekend in muzikale middens. Hij is zelf al jaren muzikant bij de Koninklijke Harmonie Burgerskring in Diksmuide en momenteel is hij ook proost van de muziekfederatie Fedekam West. Daarnaast is en blijft hij ook proost van de ludiek-culturele Ridderorde van 't Manneke ut de Mane. Hij is ook voetballiefhebber, maar of hij zich als Cerclesupporter straks tot Essevee zal 'bekeren' is een open vraag...De afscheidnemende Waregemse deken Marnix Vandenbulcke, in januari 70 geworden, is afkomstig van Harelbeke. Na zijn middelbaar onderwijs aan het Don Boscollecollege in Kortrijk trok hij naar het seminarie en werd in 1974 door Mgr. De Smedt tot priester gewijd. Hij begon zijn loopbaan in Waregem als godsdienstleraar aan het VTI en medepastoor op de parochie Sint-Margareta Nieuwenhove. Van 1982 tot 1990 was hij medepastoor in Gullegem, waarna hij terugkeerde naar Waregem als medepastoor van de hoofdparochie Sint-Amandus. Vanaf 1995 was hij 17 jaar lang aalmoezenier van het ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en in 2011 werd hij benoemd tot deken na het plotselinge overlijden van Frans Verhelst.Het dekenaat Waregem behelst 15 vroegere parochies die intussen zijn samengevoegd tot drie pastorale eenheden: Sint-Paulus Waregem, Sint-Franciscus Oostrozebeke-Wielsbeke en De Wijngaard Deerlijk. Daar zijn (naast de deken in Waregem) momenteel nog vier pastoors actief: Stefaan Casteleyn, Patrick Leenknecht, Luc Frenay en Marc Messiaen.(NOM)