Henk Heyerick pleit voor afvalsorteercontainers in gemeentelijke zalen: “Alles komt nu gewoon in de restafvalzak terecht”

Henk Heyerick. © MV
Redactie KW

Op de gemeenteraad van 28 september stelde gemeenteraadslid Henk Heyerick namens de CD&V-fractie voor om in elke gemeentelijke zaal afvalsorteercontainers te voorzien. Volgens het huidige reglement van de gemeentelijke zalen moet wie de zaal gebruikt immers al het afval, met uitzondering van restafval, terug mee naar huis nemen.

“Een niet zo handige regeling,” vindt Henk Heyerick. “Na een dag vrijwillige inzet voor de lokale gemeenschap moeten onze verenigingen ook nog eens hun afval meenemen. Het resultaat is uiteraard dat vrijwilligers misnoegd zijn, maar dit is ook een beleid waarbij niet optimaal ingezet wordt op het sorteren van de afvalstromen. Want het resultaat van deze regel is dat alles gewoon in de restafvalzak terecht komt, die de verenigingen wel mogen achterlaten bij de zaal.”

“Daarom stellen we met de CD&V-fractie voor om in elke gemeentelijke zaal een mini-afvalsorteerstation te plaatsen met diverse afvalrolcontainers. Zo denken we aan een container voor PMD, een container voor papier en karton, een container voor etensresten of GFT en een container voor glas. Door dit initiatief stimuleren we de gebruikers van de gemeentelijke zalen om afval te sorteren en maken we hen het organiseren een stuk makkelijker.”

eenvoudige milieumaatregel

“Op de gemeenteraad waar we dit voorstelden zei de nieuwe schepen van Milieu dat ze dit voorstel zou meenemen, maar niet kon beloven dat het voorstel ook zou uitgevoerd worden. Wij vinden het onbegrijpelijk dat zo’n eenvoudige milieumaatregel niet meteen groen licht krijgt. Hopelijk zal de gemeente later alsnog het goede voorbeeld geven en het iets makkelijker maken voor de verenigingen.”

Schepen van Milieu Natasja De Vos (Open Zulte) heeft het voorstel van CD&V intussen bekeken. “Het gebruikersreglement van de gemeentelijke zalen is ongewijzigd sinds 2015 en de laatste wijziging kreeg een positief advies van het beheersorgaan van de gemeentelijke zalen, de cultuurraad, de jeugdraad en de sportraad. Mocht de stelling van de oppositie waar zijn en de gebruikers van de gemeentelijke zalen gooien inderdaad alles in de restafvalzak zonder sorteren, dan zullen we dit bespreken en eerst voorleggen aan de desbetreffende raden. Eerst bekijken we of dit klopt door steekproefgewijs controles uit te voeren op het sorteren van het afval. Pas nadien zullen we indien nodig verdere stappen ondernemen. Hoe dan ook zullen we in de toekomst rekening moeten houden met de bepalingen in VLAREMA 8, waarin er strengere richtlijnen worden gesteld voor afval van evenementen. Ook dit zullen we verder bekijken en indien nodig ons gebruikersreglement hieraan aanpassen,” besluit de schepen. (JF)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier