Omdat Dadizele een gekend bedevaartsoord is, zijn er in binnen de gemeentegrenzen heel wat eucharistievieringen. De voorbije jaren kon pastoor André Monstrey alle taken nog op zich nemen. De Dadizeelse pastoor is inmiddels de zeventig gepasseerd waardoor de nood aan een medepastoor zich opdrong. Die werd gevonden in Henk Gevaert. Hij is zesenveertig jaar oud en al drieëntwintig jaar priester.
...

Omdat Dadizele een gekend bedevaartsoord is, zijn er in binnen de gemeentegrenzen heel wat eucharistievieringen. De voorbije jaren kon pastoor André Monstrey alle taken nog op zich nemen. De Dadizeelse pastoor is inmiddels de zeventig gepasseerd waardoor de nood aan een medepastoor zich opdrong. Die werd gevonden in Henk Gevaert. Hij is zesenveertig jaar oud en al drieëntwintig jaar priester."Ik werd geboren in Kortrijk, mijn ouders woonden toen op het gehucht Sleihage. Korte tijd later verhuisden we naar Halle. In het mariale bedevaartsoord leerde ik het bedevaartgebeuren kennen. Het interesseerde me toen al om te zien hoe veel verschillende mensen zich richten tot moeder Maria." Na zijn collegetijd in Halle wou Henk Gevaert priester worden. Toen hij zeventien was, trok hij naar het seminarie in Brugge. "Bij die keuze speelde mijn West-Vlaamse roots zeker een rol. In Halle spraken we in ons gezin het West-Vlaamse dialect en dat doen we nog steeds." Op 13 juli 1996, op zijn drieëntwintigste, werd Henk Gevaert tot priester gewijd in de basiliek van Halle, ook al werd hij priester voor het bisdom Brugge. Tijdens zijn inmiddels drieëntwintigjarige carrière als priester werkte Henk Gevaert al op verschillende plaatsen. Zo was hij aan de slag in Roeselare, als pastoor in wijk De Ruiter. Ook in Heule bij Kortrijk en de voorbije jaren in Oostende, was hij actief. "Ik heb dus altijd in een stad gewoond. Het parochieklimaat verandert snel, ook in de landelijke gebieden. De kerk zoekt wat haar taak en inbreng kan zijn in die snel veranderde omgeving. Het priestertekort laat zich overal voelen. Ik vind het mooi om zien dat christenen verantwoordelijkheid nemen binnen een parochie en zich blijven engageren voor het katholieke geloof." Henk Gevaert was afgelopen zondag aanwezig op het solidair maal van de lokale afdeling van Broederlijk Delen. "Ik ken hier nog maar weinig mensen, maar het was heel leuk om te zien dat Moorslede beschikt over goede en gedreven medewerkers die een dergelijke activiteit in goede banen leiden. Ik hoop geleidelijk aan de bewoners van Moorslede, Slypskapelle en Dadizele beter te leren kennen en mijn steentje bij te dragen binnen de gemeenschap." De nieuwe priester neemt zijn intrek in de pastorie in Moorslede, André Monstrey blijft gewoon wonen in zijn woning in Dadizele. Henk Gevaert kent zijn collega al jarenlang. "Tijdens mijn periode in Roeselare, waar ik proost was van het toenmalige CMBV, trokken we vaak op bedevaart naar Dadizele. Zo leerde ik André kennen. Moeder Maria zal ons kunnen helpen om goed samen te werken." André Monstrey ziet er alvast naar uit om intensief samen te werken. "Ik ben heel tevreden met de komst van Henk. Moorslede is een grote parochie met veel werk. Henk en ik zullen afwisselend in Moorslede en Dadizele actief zijn", zegt de pastoor. De aanstellingsviering voor Henk Gevaert vindt plaats op zondag 7 april om 10 uur in de Sint-Martinuskerk in Moorslede. Nadien is er een receptie in De Patria. Om 15 uur is er een gebedsmoment in de basiliek van Dadizele.