Omdat Dadizele een gekend bedevaartsoord is, zijn er in binnen de gemeentegrenzen heel wat eucharistievieringen. De voorbije jaren kon pastoor André Monstrey alle taken nog op zich nemen. De Dadizeelse pastoor is inmiddels de zeventig gepasseerd waardoor de nood aan een medepastoor zich opdrong. Die werd gevonden in Henk Gevaert. Hij is zesenveertig jaar oud en al drieëntwintig jaar priester.
...